Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 1-2020 Daty publikacji raportów okresowych w 2020 roku

1-2020 Daty publikacji raportów okresowych w 2020 roku

RAPORT BIEŻĄCY 1/2020

Na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne

  • za I kwartał 2020 r. - w dniu 28.04.2020 r.
  • za III kwartał 2020 r. - w dniu 28.10.2020 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny

  • za I półrocze 2020 r. - w dniu 29.07.2020 r.

Raport roczny za 2020 r.

  • w dniu 23.02.2021 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

  • w dniu 23.02.2021 r.
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*