Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 2-2020 Powołanie osób zarządzających na kolejne kadencje

2-2020 Powołanie osób zarządzających na kolejne kadencje

RAPORT BIEŻĄCY 2/2020

Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o powołaniu osób zarządzających na kolejną kadencję.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*