Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 4-2020 Informacja na temat wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność oraz perspektywy finansowe Spółki na dzień 2 kwietnia 2020

4-2020 Informacja na temat wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność oraz perspektywy finansowe Spółki na dzień 2 kwietnia 2020

RAPORT BIEŻĄCY 4/2020

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zgodnie z aktualną oceną sytuacji na dzień 2 kwietnia 2020 roku, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje informacje na temat wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność oraz perspektywy finansowe Spółki.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*