Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 8/2020 Orange Polska podpisał ze Związkami Zawodowymi porozumienie dotyczące zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na swoje cele biznesowe.

8/2020 Orange Polska podpisał ze Związkami Zawodowymi porozumienie dotyczące zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na swoje cele biznesowe.

RAPORT BIEŻĄCY 8/2020

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o podpisaniu ze Związkami Zawodowymi porozumienia dotyczącego zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*