Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 10-2020 Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 17 czerwca 2020 roku.

10-2020 Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 17 czerwca 2020 roku.

RAPORT BIEŻĄCY 10/2020

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2020 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*