Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 14-2020 Orange Polska informuje o rozwiązaniu rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych

14-2020 Orange Polska informuje o rozwiązaniu rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych

RAPORT BIEŻĄCY 14/2020

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o rozwiązaniu rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Orange Polska informuje, że zmiany w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP) w zakresie nagród jubileuszowych spowodują rozwiązanie rezerw w bilansie z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości 64 mln zł. Kwota ta zostanie zaksięgowana jednorazowo w koszty pracy i powiększy wynik finansowy 2 kwartału 2020 r. 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*