Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 15-2015 Rejestracja zmian statutu Orange Polska

15-2015 Rejestracja zmian statutu Orange Polska

RAPORT BIEŻĄCY 15/2020

Na podstawie § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska” „Spółka”) informuje o rejestracji przez sąd w dniu 8 lipca 2020 r. zmian statutu Orange Polska S.A. dokonanych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2020 r.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*