Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 23-2020 Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA

23-2020 Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA

RAPORT BIEŻĄCY 23/2020

Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*