Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 24-2020 Zmiany w Radzie Nadzorczej Orange Polska

24-2020 Zmiany w Radzie Nadzorczej Orange Polska

RAPORT BIEŻĄCY 24/2020

Na podstawie § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje o zmianach w Radzie Nadzorczej.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*