Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 25-2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie nowej umowy dotyczącej używania marki Orange

25-2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie nowej umowy dotyczącej używania marki Orange

RAPORT BIEŻĄCY 25/2020

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2020 r. nowa umowa dotycząca używania marki Orange („Umowa”) w latach 2021-2030 została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Orange Polska (w głosowaniu mogli brać udział tylko jej Członkowie Niezależni). Umowa została uzgodniona i będzie podpisana pomiędzy Orange Polska i Orange Brand Services Limited przed końcem bieżącego roku. Obecnie obowiązująca umowa wygasa z końcem 2020 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*