Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 121/2009 Zmiany w składzie zarządu - Orange Polska

121/2009 Zmiany w składzie zarządu - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o rezygnacji oraz powołaniu osób zarządzających TP S.A.
W dniu 15 września 2009 roku Rada Nadzorcza TP S.A. powołała na stanowisko Członka Zarządu Pana Vincenta Lobry, który objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu TP ds. Marketingu i Strategii.
W tym samym dniu rezygnację z powodów osobistych z funkcji Członka Zarządu złożył Pan Richard Shearer, który odpowiadał za obszar rynku masowego.

Ponadto rezygnację z funkcji Członka Zarządu złożył pan Mariusz Gaca, który odpowiadał za rynek biznesowy. Obejmie on stanowisko Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów. Ponadto, w dniu 15 września 2009 roku Pan Mariusz Gaca został powołany w skład Zarządu PTK Centertel sp. z o.o., w którym powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu.

W związku z powyższymi zmianami utworzono stanowisko Wiceprezesa Zarządu TP ds. Marketingu i Strategii. Poprzednio, odpowiedzialność za marketing była przyporządkowana poszczególnym segmentom działalności, a w pionach rynku biznesowego i masowego istniały odrębne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za marketing jak również sprzedaż.

Odpowiedzialność za obszary sprzedaży i obsługi klientów zostały skonsolidowane w zakresie odpowiedzialności Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów. Poprzednio sprawy związane z obsługą klienta były przyporządkowane Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych.

Pan Piotr Muszyński - Członek Zarządu ds. Operacyjnych będzie pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu (Wiceprezes Zarządu TP ds. Operacyjnych). Oprócz dotychczasowych obowiązków do kompetencji Wiceprezesa Zarządu TP ds. Operacyjnych dodano nadzór nad działalnością na rynku hurtowym oraz nad jakością usług.

Życiorys Pana Vincenta Lobry

Pan Vincent Lobry ma 53 lata.
Rozpoczął pracę we France Telecom w 1979 roku jako inżynier Nowych Systemów i Zarządzania Siecią. Pracował dla FT w Indonezji, potem do 1994 roku w Stanach Zjednoczonych, a następnie do 2003 roku w Hiszpanii i we Włoszech. Vincent Lobry kierował także Zespołami Biznesowymi w Pionach Marketingu rynku masowego i B2B do stycznia 2006 roku, kiedy został powołany na Dyrektora Pionu Marketingu rynku masowego w FT France. Od września 2007 Vincent Lobry pełnił funkcję Dyrektora Marketingu rynku masowego (usługi stacjonarne i Telefonia Komórkowa) w FT France. Kawaler Orderu Zasługi (Ordre du Mérite), absolwent Politechniki (École Polytechnique) oraz Wyższej Szkoły Telekomunikacyjnej w Paryżu (École Nationale Supérieure des Télécommunication de Paris). Działalność pana Vincenta Lobry wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.


Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*