Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 54/2009 Kandydatury do Rady Nadzorczej TP S.A. - Orange Polska

54/2009 Kandydatury do Rady Nadzorczej TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała informację od akcjonariusza - France Telecom S.A., że akcjonariusz ten zamierza zgłosić na WZA TP S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 r. następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej TP S.A.:

- Pani Marie Christine Lambert jako nowego członka Rady Nadzorczej;
- Pana Raoul Roverato jako nowego członka Rady Nadzorczej;
- Pana Andrzeja K. Koźmińskiego, na kolejną kadencję;
- Pana Olivier Barberot, na kolejną kadencję;
- Pana Vivek Badrinath, na kolejną kadencję;
- Pana Jerzego Rajskiego, na kolejną kadencję;
- Pana Wiesława Rozłuckiego, na kolejną kadencję.

Życiorysy kandydatów:

Marie-Christine Lambert od listopada 2008 r. pracuje na stanowisku Kontrolera Finansowego grupy France Telecom i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu grupy France Telecom. Poprzednio pełniła funkcję Kontrolera Finansowego spółek France Telecom we Francji.
Wcześniej pani Lambert zajmowała stanowiska w departamentach finansów w różnych branżach gospodarki, m. in. w przemyśle, branży informatycznej i telekomunikacyjnej. W roku 1992 rozpoczęła pracę w grupie France Telecom jako Dyrektor Centralny w spółce zależnej Telesystèmes, działającej w obszarze usług IT. Następnie została Dyrektorem Finansowym telefonii komórkowej Orange - w latach 1997 – 2003 na obszar Francji, a w latach 2003-2006 całej grupy kapitałowej. Marie-Christine Lambert, ur. w 1953 r., ukończyła Szkołę Wyższą Handlową (ESC) w Dijon.
Działalność Marie-Christine Lambert wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.


Raoul Roverato (ur. w 1971 r.) od marca 2008 roku jest Wiceprezesem Wykonawczym Grupy Orange ds. nowych wzrostowych obszarów biznesowych.
Raoul Roverato rozpoczął pracę w grupie kapitałowej France Telecom w 1994 r. w dziale Kluczowych Klientów Pionu Klientów Biznesowych France Telecom. Następnie obejmował kolejne stanowiska operacyjne w ramach Equant, by w listopadzie 2001 roku zostać mianowanym szefem linii produkcyjnej rozwiązań konwergentnych, potem zaś działu doradczego Equant, który w 2006 r. przekształcił się w Dział Usług dla Firm Orange.
W latach 2004 - 2008 Raoul Roverato pełnił funkcję szefa HR, podlegając bezpośrednio Didierowi Lombard, Prezesowi France Telecom. Raoul Roverato ukończył Ecole Polytechnique i Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST).
Działalność Raoula Roverato wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*