Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 26/2009 Grupa TP wybrane dane operacyjne i finansowe - Orange Polska

26/2009 Grupa TP wybrane dane operacyjne i finansowe - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „TP”) przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP za cały rok do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Grupa TP informuje o wynikach za 2008 rok, zgodnych z założonymi celami
• Przychody roku 2008 na stabilnym poziomie, przy czym w czwartym kwartale nastąpił wzrost przychodów w segmencie hurtowych usług telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do internetu i telefonii komórkowej
• Wzrost całkowitej liczby klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu o 13,5% (rok do roku), powyżej wzrostu rynku
• Utrzymanie liczby klientów telefonii komórkowej, dzięki wysokiej dynamice w segmencie post-paid
• Stabilna marża operacyjna brutto (GOM) pomimo spadku wartości złotego w czwartym kwartale
• Dług netto zmniejszony o 1 mld zł dzięki wysokim wolnym przepływom pieniężnym netto, sięgającym 29% przychodów w czwartym kwartale
• Proponowane wypłaty dla akcjonariuszy: 2 mld zł, tj. 1,5 zł na jedną akcję, przy czym w pierwszej połowie 2009 roku możliwa jest decyzja o dystrybucji dodatkowych środków
• Cele na 2009 rok: wolne przepływy pieniężne netto w wysokości co najmniej 3 mld zł przy poziomie nakładów inwestycyjnych w granicach 12-14% przychodów

pobierz pełen raport w PDF  (345 KB)

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*