Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 40/2009 Powołanie osób zarządzających - Orange Polska

40/2009 Powołanie osób zarządzających - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o powołaniu osób zarządzających.

Obradująca w dniu 26 marca 2009 roku Rada Nadzorcza TP S.A. powołała Prezesa Zarządu TP S.A. Pana Macieja Wituckiego na kolejną kadencję. W tym samym dniu w skład Zarządu TP S.A. został powołany Pan Mariusz Gaca.

Życiorysy:

Maciej Witucki

Pan Maciej Witucki ma 42 lata. W 1991 roku ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Poznańskiej. W latach 1992–1997 odbył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale Paris (Francja).
Swoją karierę rozpoczynał jako asystent w Ecole Centrale Paris, gdzie specjalizował się w dziedzinie badań operacyjnych i wspomagania decyzji. Następnie od września 1997 roku pracował w Banku Cetelem - najpierw we Francji, gdzie współtworzył biznesplan spółki-córki na polskim rynku, a następnie w Polsce, będąc równocześnie członkiem zarządu Cetelem Polska Expansion S.A.. Od października 2001 roku pracował w Grupie Credit Agricole.
W 2002 roku został członkiem zarządu LUKAS S.A., a następnie wiceprezesem LUKAS Banku S.A. odpowiedzialnym za pion kredytów konsumenckich.
W marcu 2005 roku Pan Maciej Witucki został powołany na Prezesa Zarządu LUKAS Bank S.A. Od listopada 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A.
Działalność pana Macieja Wituckiego wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.


Mariusz Gaca

Pan Mariusz Gaca ma 36 lat. Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego, posiada również dyplom MBA University of Illinois at Urbana Champaign. Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Elektrim S.A., gdzie w latach 1995-2000 współtworzył biznes plany lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Od 2000 roku w Grupie TP jako Dyrektor Pionu Multimediów, odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do internetu dla rynku klientów indywidualnych. Od 2005 roku odpowiedzialny za rynek biznesowy Grupy TP, początkowo jako Dyrektor ds. Kluczowych Klientów a następnie jako Dyrektor Pionu Rynku Biznesowego Grupy TP oraz Dyrektor Wykonawczy Grupy TP. Działalność pana Mariusza Gaca wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*