Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 137/2009 Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy TP. - Orange Polska

137/2009 Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy TP. - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „TP”) przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP za dziewięć miesięcy do dnia 30 września 2009 roku.

Grupa TP informuje o wynikach za pierwsze trzy kwartały 2009 roku

  • Spadek przychodów (o 7,6%) w wyniku decyzji regulacyjnych oraz intensywniejszej sytuacji konkurencyjnej – pomimo znacznego wzrostu w segmencie szerokopasmowego dostępu do internetu (o 10,7%)
  • Wzrost łącznej liczby klientów usług dostępu szerokopasmowego o 8,1%
  • Wzrost liczby abonamentowych klientów telefonii komórkowej o 9,1%
  • Spadek marży EBITDA do poziomu 38,4% – związany ze spadkiem przychodów i osłabieniem złotego
  • Wolne przepływy pieniężne netto na poziomie umożliwiającym realizację celu całorocznego (co najmniej 3 mld zł )
  • Zawarcie porozumienia z Regulatorem dotyczącego separacji funkcjonalnej, stawek hurtowych i inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu, zapewniającego długoterminowe korzyści dla rynku w Polsce i Grupy TP
  • Prace nad aktualizacją planu działań na lata 2010-2011 zgodnie z nowymi rozstrzygnięciami regulacyjnymi

pobierze pełen raport w PDF (303 KB)

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*