Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 48/2010 Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP - Orange Polska

48/2010 Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „TP”) przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP za pierwszy kwartał do dnia 31 marca 2010 roku.

Grupa TP informuje o stopniowej poprawie wyników w Q1 2010 w porównaniu do Q4 2009 i ogłasza wprowadzenie kluczowych ofert w segmentach telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do internetu

Wyniki 1 kwartału 2010:

  • Spadek przychodów (-10,2% rok do roku) odnotowana poprawa w stosunku do 3 kw. i 4 kw. 2009
  • Obniżka bazy kosztowej o 7,6% w skali roku, dzięki oszczędnościom po stronie kosztów w wysokości 130 mln zł
  • Wzrost liczby klientów abonamentowych telefonii komórkowej o 6,4% (rok do roku)
  • Zmniejszenie tempa spadku liczby linii stacjonarnych o 183 tys. w skali kwartału
  • Liczba abonentów usług telewizyjnych przekroczyła 417 tys., wzrost o 111% rok do roku
  • Nowe oferty szerokopasmowego dostępu do internetu oraz nowe taryfy telefonii komórkowej, przywracające konkurencyjność cenową Grupy TP

pobierz pełen raport w PDF (337 KB)

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*