Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 87/2010 Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy TP - Orange Polska

87/2010 Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy TP - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „TP”) przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP za drugi kwartał 2010 roku oraz za pierwsze półrocze 2010.

Grupa TP informuje o znaczącej poprawie wyników w drugim kwartale 2010 oraz podwyższa cel całoroczny w zakresie wolnych przepływów pieniężnych netto

Wyniki 2 kwartału 2010:

  • Wzrost przychodów o 2,9% względem poprzedniego kwartału, spadek o 4,7% rok do roku - istotna poprawa w porównaniu do -10,2% w 1 kwartale 2010.
  • 150 mln zł oszczędności kosztowych w drugim kwartale, łącznie 280 mln zl w pierwszym półroczu
  • Drugi z rzędu kwartalny wzrost marży EBITDA do poziomu 36,9%
  • Dobre wyniki telefonii komórkowej: wzrost EBITDA o 22% kwartał do kwartału (przy marży 31,3%), wzrost wartościowego udziału w rynku do 31,9% (wzrost o 1,1 pp rok do roku)
  • Wzrost zysku netto o 14% w stosunku do poprzedniego kwartału
  • Plan działań dla broadbandu ze spodziewanymi efektami w drugiej połowie roku
  • Cel dla wolnych przepływów pieniężnych netto za 2010 podniesiony do poziomu
    co najmniej 2,3 mld zł

pobierz pełen raport w PDF ( 348 KB)

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*