Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 118/2011 Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. dokonane przez NWZA. - Orange Polska

118/2011 Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. dokonane przez NWZA. - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o powołaniu osób nadzorujących TP S.A.

W dniu 13 października 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało następujace osoby w skład Rady Nadzorczej TP S.A. :
Pan Pierre Louette (wybór w trybie par. 19 ust.7 Statutu TP S.A. został dokonany w dniu 24 marca 2011 roku),
Pani Nathalie Clere (wybór w trybie par. 19 ust.7 Statutu TP S.A. został dokonany w dniu 12 lipca 2011 roku),
Pan Benoit Scheen.

Życiorysy:

Pierre Louette

Pan Pierre Louette (ur.1962) i jest absolwentem Politechniki Paryskiej (IEP) oraz francuskiej Krajowej Szkoły Administracji (ENA). Pełnił funkcję Komisarza ds. Audytu w Trybunale Obrachunkowym, a od 2005 roku Prezesa Francuskiej Agencji Prasowej (AFP). Wcześniej, w latach 1993–1995, pracował w Kancelarii Premiera jako Doradca Techniczny ds. komunikacji, młodzieży i sportu. W tym okresie był jednym z inicjatorów i promotorów projektu „Autostrady Informacyjnej”.

W latach 1995–1996, jako Sekretarz Generalny i Dyrektor ds. Komunikacji w Telewizji Francuskiej, przyczynił się do utworzenia przedsiębiorstwa TPS. Następnie skoncentrował się na rozwijaniu nowych mediów we Francji, pracując w firmie Havas Advertising oraz w funduszu inwestycyjnym Europatweb. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządzającego, Sekretarza Generalnego Grupy France Telecom oraz Dyrektora Pionu Nośników we Francji.

Działalność Pana Pierre Louette wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

Nathalie Clere

Pani Nathalie Clere (ur.1960) w koncernie France Telecom zajmuje obecnie stanowisko Wiceprezesa ds. działalności w Polsce, pełniąc funkcje łączące działania  Grupy France Telecom i TP. Szeroki zakres jej obowiązków obejmuje obszary: od wyników biznesowych po kwestie regulacyjne i zagadnienia związane z nadzorem właścicielskim.

Bezpośrednio przed objęciem obecnego stanowiska była Wiceprezesem ds. Belgii, Szwajcarii i Dominikany. Nathalie Clere jest związana z Grupą FT od 1994. W tym okresie piastowała szereg wysokich stanowisk w spółkach zależnych FT na całym świecie, w tym Prezesa Zarządu spółki Cellis w Libanie, Dyrektora ds. Obsługi Klientów w spółce Optimus w Portugalii oraz Dyrektora Zarządzającego FT na obszar Francji Południowo-Wschodniej (w zakresie usług telefonicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych). Wcześniej pracowała w spółce Telediffusion de France, z siedzibą w Paryżu (zajmującej się emisją sygnałów radiowotelewizyjnych) oraz w singapurskiej filli koncernu Thompson (z branży dóbr konsumpcyjnych), gdzie odpowiadała za kwestie operacyjne.

Nathalie Clere ukończyła studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i języków obcych na Uniwersytecie w Grenoble, a w 1984 roku studia magisterskie (MBA) w wyższej szkole biznesu Euromed. Od 2008 roku, na mocy decyzji właściwego ministra rządu francuskiego, pełni funkcję doradcy ds. handlu międzynarodowego. W maju 2002 roku, w Bejrucie, została odznaczona krzyżem rycerskim orderu zasługi.

Działalność Pani Nathalie Clere wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.


Benoit Scheen

Pan Benoit Scheen (ur. 1966) jest obywatelem Belgii. Jako Wiceprezes, odpowiada w Grupie France Telecom za kraje europejskie. Jest także członkiem rad nadzorczych (boards of directors) spółek Everything Everywhere, Orange Communications i Mobistar.

Przeszedł do Grupy France Telecom we wrześniu 2011 roku i odpowiada za działalność grupy w Armenii, Austrii, Belgii, Dominikanie, Hiszpanii, Luksemburgu, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Słowacji i Szwajcarii. W latach 2008–2011 był prezesem belgijskiej firmy Mobistar, a wcześniej zajmował różne stanowiska kierownicze w firmach IBM, Compaq, HP i Siemens-Nixdorf. Ukończył Uniwersytet w Namur, uzyskując dyplom studiów magisterskich w dziedzinie informatyki oraz studiów licencjackich w dziedzinie ekonomii i nauk społecznych.

Działalność Pana Benoit Scheen wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A. 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*