Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 6/2011 Roszczenie DPTG dotyczące fazy drugiej sporu - Orange Polska

6/2011 Roszczenie DPTG dotyczące fazy drugiej sporu - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o pozwie złożonym przez Danish Polish Telecommunications Group (‘DPTG’) za okres od lipca 2004r. do stycznia 2009r. (‘faza druga’) w sporze TP S.A. vs. DPTG, opisanym w raporcie bieżącym 104/2010.Roszczenie DPTG dotyczące fazy drugiej sporu z TP S.A. nie wpłynie negatywnie na politykę dywidendy TP S.A.

W dniu 14 stycznia 2011r., TP S.A. otrzymała informacje iż DPTG złożyło w Sądzie Arbitrażowym w Wiedniu pozew dotyczący drugiej fazy sporu TP S.A. vs DPTG. Kwota roszczenia wynosi około 2.386 milionów koron duńskich (ok. €320mln), co stanowi równowartość kwoty
1.244 milionów zł., z uwzględnieniem odsetek.

Jak już Spółka informowała (raport bieżący 140/2010 i 150/2010), TP S.A. podjęła kroki prawne w Austrii zmierzające do uchylenia wydanego przez Sąd Arbitrażowy wyroku częściowego dotyczącego fazy pierwszej sporu i wykorzysta wszelkie niezbędne środki prawne w celu niedopuszczenia do stwierdzenia przez sąd w Polsce wykonalności tego wyroku.

TP S.A. dokona analizy otrzymanego w dniu dzisiejszym pozwu i w odpowiednim czasie przedstawi swoje stanowisko i argumentację.

Jak już Spółka informowała, ani wyrok częściowy dotyczący fazy pierwszej sporu ani roszczenie DPTG dotyczące fazy drugiej nie wpłyną negatywnie na politykę TP S.A. dotyczącą wypłaty dywidendy i planowane korzyści ze średnioterminowego planu działań ogłoszonego przez TP S.A. w dniu 23 lutego 2010

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*