Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 50/2011 Wybrane dane Grupy TP za 1 kw. 2011 - Orange Polska

50/2011 Wybrane dane Grupy TP za 1 kw. 2011 - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „TP”) przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP za pierwszy kwartał 2011 roku.

pobierz pełen raport w PDF (300 KB)

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*