Społeczna odpowiedzialność biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu to kultura organizacyjna, która w tworzeniu i realizacji strategii biznesowej uwzględnia oczekiwania pracowników, klientów, inwestorów, dostawców, partnerów biznesowych i społecznych oraz społeczeństwa i środowiska naturalnego.
integracja
Rozwój społeczny i cyfrowy

Cel: Czynimy nowe technologie sprzymierzeńcem rozwoju ekonomicznego i społecznego

Nowe technologie zmieniają nas i społeczności, w których żyjemy. Istotne jest, aby każdy miał możliwość uczestniczenia w tym ważnym procesie. Dlatego staramy się zapewnić dostęp do nowoczesnych technologii także na obszarach słabiej rozwiniętych ekonomicznie.
Oferujemy usługi dostępne dla wszystkich klientów, także tych z niepełnosprawnościami czy starszych, pokazujemy jak mądrze i efektywnie korzystać z możliwości cyfrowego świata.

Tło Społeczne

Cyfryzacja odgrywa istotną rolę w społecznym i gospodarczym rozwoju kraju. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oznacza dla nas niwelowanie barier społecznych w dostępie do wiedzy, kultury i edukacji zdobywanej dzięki nowym technologiom. Wśród najbardziej narażonych na ten problem są osoby mniej zamożne, starsze, z niepełnosprawnościami, słabiej wykształcone oraz mieszkańcy terenów wiejskich. Oprócz barier ekonomicznych w dostępie do społeczeństwa cyfrowego, istotną rolę odgrywają kwestie społeczne, takie jak brak kompetencji i umiejętności czy negatywne nastawienie do nowoczesnych technologii.

Dlaczego temat jest istotny dla Orange?

Chcemy, aby wszyscy nasi klienci (nienależnie od wiedzy, umiejętności, sprawności czy miejsca zamieszkania) mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie dają im nowe technologie i usługi. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu zmieniamy życie ludzi i społeczności na lepsze.

Dostępna Infrastruktura

Dostępna infrastruktura jest ważnym elementem budowy społeczeństwa informacyjnego. Nowoczesne i szybkie łącza zmieniają życie całego regionu, usprawniają działanie firm i instytucji, wspierają rozwój gospodarczy i społeczny.
Zobacz mapę zasięgu Orange Polska

Sieć światłowodowa

Orange Polska posiada najdłuższą sieć światłowodową w kraju, dzięki której coraz więcej osób, mieszkańców zarówno dużych miast, jak i tych mniejszych, może korzystać z ultraszybkiego internetu domowego. Dzięki prowadzonym od 5 lat inwestycjom dostęp do sieci światłowodowej Orange ma już ponad 4 mln gospodarstw domowych i firm w ponad 140 miastach. Więcej o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na stronie www.orange.pl/popc

Lepsza sieć dzięki współpracy

Dzięki współpracy z Polską Telefonią Cyfrową, operatorem sieci T-Mobile od 2011 roku korzystamy nawzajem ze swoich radiowych sieci dostępowych. Wspólnie powołaliśmy firmę NetWorkS!, która jest pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych.

Dostępne produkty i usługi

Chcemy, aby każdy klient, niezależnie od wiedzy, wieku czy sprawności mógł korzystać z ofertowanych przez nas produktów i usług. Dążymy do tego, aby technologia była dostępna dla wszystkich oraz pomagała aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym, rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Orange bez barier

Spośród naszych salonów wytypowaliśmy ponad 145 placówek, które przystosowaliśmy do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami. Staraliśmy się, aby takie miejsca znalazły się w każdym mieście na prawach powiatu, w którym znajdują się Punkty Obsługi Klienta.
W naszej ofercie wyodrębniliśmy usługi i udogodnienia, które mogą być najkorzystniejsze z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Systematycznie pracujemy też nad dostępnością naszej strony internetowej.
Więcej informacji w zakładce Orange bez barier

Udogodnienia dla seniorów

Klienci indywidualnych powyżej 65 roku życia szybciej i w prostszy sposób łączą się z doradcą infolinii i uzyskują skuteczną pomoc. Aby ułatwić Seniorom połączenie z doradcą uprościliśmy dla nich ścieżkę kontaktu tak, aby starszy klient połączył się jak najszybciej bezpośrednio z doradcą. Seniorzy obsługiwani są przez dedykowaną grupę doradców, którzy dokładają wszelkich starań, aby nie tylko skutecznie załatwić sprawę Klienta, ale prowadzić rozmowę w przyjazny sposób, aby starsza osoba nie czuła się onieśmielona czy zakłopotana słysząc niezrozumiałe techniczne terminy. Jakość obsługi osób starszych potwierdzona jest Certyfikatem OK Senior.
Dodatkowym udogodnieniem dla osób starszych jest możliwość otrzymywania wszystkich drukowanych dokumentów i faktur powiększoną czcionką. Wiele udogodnień i standardy obsługi wprowadziliśmy też w dedykowanych salonach.

Edukacja cyfrowa

Fundacja Orange przez swoje projekty zachęca do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze oraz integrowania społeczności lokalnych przy umiejętnym wykorzystaniu internetu i technologii. Wiele z tych programów opiera się na mechanizmie grywalizacji.

Sam dostęp do internetu czy telefonu to dopiero początek. Aby te usługi przełożyły się na rozwój społeczności lokalnych, użytkownicy muszą wiedzieć, jak korzystać z nich w sposób twórczy. Dlatego tak ważna jest dla nas edukacja cyfrowa dzieci i rozwijanie ich kompetencji cyfrowych.

Programy edukacyjne Fundacji Orange:

 

Więcej o Fundacji Orange fundacja.orange.pl

bezpieczna siec
Bezpieczna sieć

Cel: proste i wolne od zagrożeń korzystanie z technologii

Chcemy, aby korzystanie z najnowszych technologii było proste i wolne od zagrożeń. Używanie nowoczesnych i coraz bardziej interaktywnych mediów stało się codziennością. Ochrona i bezpieczeństwo w internecie i innych mediach elektronicznych oraz przygotowanie do świadomego korzystania z nich, jest jednym z głównych aspektów społecznej odpowiedzialności Orange Polska jako dostawcy kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych. W aspekcie Bezpiecznej sieci szczególnie ważne są dzieci i młodzież, które wychowują się, uczą i bawią przy użyciu nowoczesnych narzędzi komunikacji. Ważne, aby korzystając z nich były bezpieczne.

Tło Społeczne

Dbanie o bezpieczną sieć to przede wszystkim przedsięwzięcia udostępniania i popularyzacji zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z form nowoczesnej komunikacji. Wraz z rozwojem nowych technologii i szybko zmieniających się trendów, w internecie pojawiają się stale nowe formy zagrożeń i niepokojące zjawiska, takie jak cyberprzemoc, niekontrolowane zakupy przez internet, uzależnienia od internetu czy serwisów społecznościowych.

Dlaczego temat jest istotny dla Orange?

Edukacja klientów i zapewnianie im bezpieczeństwa w korzystaniu z naszych usług jest naturalną konsekwencją rozwoju oferowanych przez firmę rozwiązań. Ważne dla nas jest nie tylko pokazanie zagrożeń związanych z nowymi mediami, ale przede wszystkim wskazanie, w jaki sposób można ich uniknąć.

Bezpieczne dziecko w sieci

Jednym z najważniejszych celów Orange Polska jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie i przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z nowych mediów. Dlatego edukujemy dzieci, młodzież, a także ich rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu oraz nowych technologii.

Dzieci i młodzież

Z internetu korzystają zarówno starsze, jak i młodsze dzieci. Dlatego Fundacja Orange wraz z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę współtworzymy platformy edukacyjne dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych proponując zróżnicowane formy edukacji na temat zagrożeń w internecie na kilku portalach.

Necio.pl

strona dla przedszkolaków, które rozpoczynają swoją przygodę z internetem, oferująca:

– Gry i zabawy edukacyjne, które wprowadzają dzieci w zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z sieci

Sieciaki.pl

portal dla uczniów podstawówek, na którym znaleźć można m. in.:

– Sposoby bezpiecznego korzystania z sieci i porady dla najmłodszych
– Zagrożenia w internecie
– Dostęp do materiałów multimedialnych, konkursy tematyczne

digitalyouth.pl

portal oraz wydarzenie pokazujące młodym ludziom jak kreatywnie i bezpiecznie można wykorzystywać nowe technologie:

– Baza inspiracji twórczego wykorzystania nowych technologii.

BeSt.pl

Młodzi internauci mają również dostęp do katalogu najlepszych bezpiecznych stron internetowych poprzez bezpieczną przeglądarkę internetową dla dzieci BeSt.pl

Telefon zaufania 116 111

Aby lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci w sieci udostępniamy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę bezpłatny telefon zaufania 116 111 oraz stronę internetową www.116111.pl, gdzie dzieci i młodzież uzyskują pomoc i radę w trudnej sytuacji, np. zagrożenia w sieci czy cyberprzemocy.

Rodzice i opiekunowie

Aby pokazać rodzicom, jak mądrze i bezpiecznie korzystać z nowych technologii, stworzyliśmy platformę internetową Razem w sieci (www.orange.pl/razemwsieci) , gdzie znalazły się porady na temat zasad korzystania z internetu przez rodzinę. Pokazujemy, jak przygotować dziecko do korzystania z cyfrowych urządzeń, informujemy, kiedy dać pierwszy telefon i jak go zabezpieczyć, proponujemy inspirujące strony internetu. Wiele miejsce poświęciliśmy również kwestiom bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami tj. nadużywanie internetu, dostęp do nieodpowiednich treści, hejt czy cyberbulling.

Internetowy kurs dla rodziców Bezpiecznie Tu i Tam powstał, aby pomóc opiekunom w zwiększeniu bezpieczeństwa młodych internautów. Uczestnicy kursu dowiadują się jak unikać zagrożeń w Internecie i jak rozmawiać o nich z dzieckiem, jak odpowiednio zabezpieczyć urządzenia i jak reagować, gdy coś niepokojącego zdarzy się w sieci. Dzięki multimedialnej formie, filmom i animacjom, zdobywanie wiedzy jest proste i atrakcyjne. Kurs jest bezpłatny i przeznaczony do samodzielnej realizacji.

Wszystkich rodziców, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo w interencie zapraszamy do wspólnej zabawy z dzieckiem. Fundacja Orange stworzyła prostą grę, która uczy bezpiecznych zachowań w sieci. Gra przeznaczona jest dla 2-4 osób i jest przystosowana dla dzieci w wieku od 7 lat.

Grę znajdziesz na stronie –
https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-rodzicow

Dla rodziców, którzy szukają informacji jak długo dziecko może korzystać z mediów internetowych przygotowaliśmy Poradnika „Dzieci i ekrany”, w którym znajduje się wiele cennych porad na temat czasu i pory korzystania z telefonu i komputera dzieci w różnym wieku.

Poradnik Dzieci i Ekrany znajdziesz na stronie –
https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-rodzicow

Dzięki współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę powstała platforma e-learningowa z  bezpłatnymi lekcjami o bezpiecznym internecie m.in. dla rodziców. Na portalu można odnaleźć treści dotyczące poszczególnych zagadnień związanych z zagrożeniami online oraz edukacją dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci.

Dla osób dorosłych udostępniamy wraz z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę bezpłatną linię telefoniczną 800 100 100 oraz stronę internetową www.800100100.pl, gdzie opiekunowie dzieci i młodzieży uzyskują pomoc i radę w sytuacji zagrożenia w sieci.

Materiały edukacyjne znajdziesz tu –
https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-rodzicow

Profesjonaliści i nauczyciele

Osobom pracującym na co dzień z dziećmi polecamy dedykowane materiały dydaktyczne, które ułatwią rozmowę z dziećmi na tematy związane z bezpieczeństwem w sieci i pozwolą skuteczniej nauczać podstaw bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych. Na stronie Fundacji Orange znajdują się scenariusze zajęć, broszury, kursy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie z podziałem na różne zagrożenia i problemy, które dotyczą najmłodszych w sieci. – https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/dla-nauczycieli-i-wolontariuszy

Pomoc i wsparcie dla profesjonalistów, których dzieci doświadczają zagrożeń online udzielana jest pod numerem 800 100 100 w Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli. Orange Polska udostępnia tą bezpłatną linię i wspiera serwis www.800100100.pl.

Bezpieczeństwo informatyczne

Nad bezpieczeństwem użytkowników naszych usług czuwa grupa specjalistów, która na bieżąco reaguje na zagrożenia i  wspiera klientów korzystających z internetu. Zespół posiada prestiżowy certyfikat branżowy CERT (Computer Emergency Response Team), potwierdzający najwyższą jakość organizacji obszaru zarządzania incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jest też członkiem FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) – czołowej organizacji zrzeszającej tego typu zespoły z całego świata.

Eksperci CERT Orange Polska współpracują z innymi operatorami telekomunikacyjnymi w  zakresie bieżącej walki z zagrożeniami w sieci, a także wypracowywania standardów tej współpracy i wymiany informacji.

Na naszej stronie zamieszczone są informacje i porady na temat bezpiecznej konfiguracji komputera, zasad korzystania z internetu, a  także opisy i odnośniki do narzędzi oraz oprogramowania dotyczącego bezpieczeństwa. Za ich pomocą można sprawdzić stan zabezpieczeń swojego komputera, a także wybrać i  zainstalować wiele przydatnych programów, m.in. antywirus, antyspam, firewall, czy dowiedzieć się, jak odzyskać skasowane dane, bądź zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem.

Na łamach bloga Orange można znaleźć artykuły opisujące różne aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego. Współpracujemy z  czołowymi dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa z całego świata, nierzadko korzystając z urządzeń przed udostępnieniem ich do sprzedaży.

Bezpieczeństwo danych

Jesteśmy administratorem danych osobowych naszych klientów i pracowników. Dlatego tak ważne jest dla nas ich bezpieczeństwo.

Dbamy też o ochronę innych danych osobowych, które zostały nam powierzone.

Dane osobowe są jedna z kategorii informacji chronionych i wraz z danymi stanowiącymi tajemnice telekomunikacyjna i tajemnice przedsiębiorstwa są objęte Systemem Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnym z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 27001, której certyfikat posiadamy.

Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych, dbamy o obowiązek informowania klienta m.in. o celu i zakresie przetwarzania jego danych, prawie dostępu do nich oraz możliwości ich poprawiania.

Więcej o ochronie danych osobowych znajdziesz na stronie www.orange.pl

Bezpieczne produkty i usługi

W przypadku firmy telekomunikacyjnej kwestie związane z odpowiednim zabezpieczeniem danych milionów klientów, zapewnieniem bezpiecznego korzystania z usług, czy rzetelną informacją o urządzeniach telekomunikacyjnych, są niezwykle istotne dla rozwoju biznesu i przełamywania barier w korzystaniu z dobrodziejstw cyfrowego świata.

Dlatego społeczną odpowiedzialność rozumiemy bardzo szeroko, nie tylko jako restrykcyjne traktowanie norm w zakresie bezpieczeństwa, ale też edukację naszych klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

Dbamy o to, by wszystkie aparaty telefoniczne miały wykonane odpowiednie testy. Bezpieczeństwo ich użytkowania jest  weryfikowane w procesie badań zgodności z tzw. zasadniczymi wymaganiami.

Oferujemy usługi, które zwieszają bezpieczeństwo korzystania z  mediów cyfrowych przez dzieci i dorosłych:

https://chrondzieciwsieci.pl/

Aplikacja na telefon, która zapewnia ochronę przed nieodpowiednimi treściami i aplikacjami.

Orange udostępnia szereg usług zwiększających bezpieczeństwo klientów w korzystaniu ze swoich usług:

Bezpieczny Starter

To produkt, dzięki któremu Twoje dziecko bezpiecznie korzysta z  Internetu w telefonie oraz może mieć stały kontakt z rodzicem, nawet przy braku środków na koncie

Gdzie jest dziecko

Chcesz wiedzieć, czy Twoje dziecko jest bezpieczne lub gdzie jest Twoje auto? Skorzystaj z prostych i tanich rozwiązań opartych o geolokalizację proponowanych przez Orange.

Naszym klientom oferujemy też usługę CyberTarcza, która zwiększa bezpieczeństwo m.in. przed atakami i złośliwym oprogramowaniem, jak phishing i  ransomware CyberTarcza to mechanizm, który wykrywa zagrożenia płynące z internetu i blokuje je, zanim dotrą do naszego komputera czy smartfona.

Więcej o usłudze CyberTarczy na stronie
https://www.orange.pl/poradnik/oferta-orange/co-to-jest-cybertarcza-orange/

srodowisko
Czyste Środowisko

Cel: Chcemy realizować nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem.

W Orange jesteśmy przekonani, że postęp technologiczny musi być dostępny dla wszystkich i być w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Jako dostawca usług teleinformatycznych staramy się, aby używane przez nas technologie były przyjazne środowisku, a oferowane przez nas inteligentne rozwiązania cyfrowe służyły lepszemu zarządzaniu ograniczonymi zasobami naturalnymi.

Tło Społeczne

Wyzwaniem dla branży telekomunikacyjnej jest zaspokojenie rosnących potrzeb na nowe usługi przy jednoczesnym ograniczaniu zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Intensywny rozwój oznacza także szybkie starzenie się produktów, co stawia branżę przed problemem utylizacji wycofywanych z użytku urządzeń i myślenia o ekoefektywności.

Dlaczego temat jest istotny dla Orange?

Dzięki obecności Grupy w prawie trzydziestu krajach świata, możemy działać globalnie i lokalnie, aby wspierać ograniczanie zmian klimatycznych.

Klimat i środowisko, obok społeczeństwa, jest istotną częścią strategii biznesowej Grupy Orange – Engage 2025. Jej siłą jest łączenie wyników biznesowych i zrównoważonego podejścia, dzięki zaangażowaniu naszych interesariuszy – klientów, pracowników, dostawców, partnerów biznesowych i społeczności w zmianę naszego biznesu.

Inteligentne rozwiązania technologii cyfrowej mogą służyć lepszemu zarządzaniu ograniczonymi zasobami naturalnymi, a my jako firma społecznie odpowiedzialna i lider rynku telekomunikacyjnego chcemy aktywnie przeciwdziałać zachodzącym zmianom klimatycznym m.in. ograniczając swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Drugie życie urządzeń i ich recykling

Odkup używanych telefonów

Aby ułatwić klientom rozstawanie z nieużywanymi lub  niepotrzebnymi już sprzętami, jako pierwszy operator, realizujemy program odkupu starszych modeli smartfonów.
Nasz partner – firma Greenfone, naprawi ewentualne drobne uszkodzenia, dzięki czemu telefony mogą wrócić do obiegu. Takie działania skutkują nie tylko zwiększeniem dostępności do  technologii, ale również ograniczają powstawanie odpadów elektronicznych.

Każdy używany, sprawny smartfon jest wyceniany przez konsultanta na miejscu w salonie, a w ramach rozliczenia, klient otrzymuje bon o wartości zgodnej z wyceną. Z bonu można skorzystać od razu lub przez 60 dni od daty otrzymania lub przekazać go komuś innemu.

Oferta odkupu używanych telefonów została doceniona w 2020 roku przez grono ekspertów w programie Climate Leadership, jako projekt podejmujący konkretne działanie i w wymierny sposób zmniejszający negatywny wpływ produktów na środowisko oraz będący odpowiedzią na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu.

Recykling zużytego sprzętu elektronicznego

W każdym z salonów sprzedaży Orange można bezpłatnie zostawić swój stary, zużyty, niedziałający telefon komórkowy, tablet czy modem. Wrzucając do specjalnego pojemnika przeznaczonego na  zużyte urządzenia elektroniczne oraz akcesoria. Zebrany w ten sposób sprzęt, przekazujemy do uprawnionego odbiorcy, celem dalszego zagospodarowania zgodnie z prawem.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym telefonów komórkowych w salonach Orange odbywa się zgodnie ustawą w sprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego z dn. 11.września 2015 r. oraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego (WEEE).

Naszym partnerem odbierającym odpady powstałe w wyniku naszej działalności, w tym zużytego sprzętu jest firma Ekopartner, posiadająca uprawnienia do zagospodarowania i przetwarzania go, zgodnie z normami środowiskowymi.

Znajdujemy się w rejestrze BDO prowadzonym przez Marszałków Województw.

Odnowa urządzeń multimedialnych

Urządzenia multimedialne, np. modemy czy routery dzierżawione są klientom na czas świadczenia usług telekomunikacyjnych. Po wygaśnięciu usługi, oddany produkt jest odnawiany (refurbishment) i doprowadzany do stanu „tak, jak nowy”. Dzięki temu produkty, które nie znajdują się jeszcze na końcu cyklu życia, są ponownie wprowadzane na rynek.

Wszystkie części produktu są poddawane recyklingowi, również opakowania kartonowe zwróconych produktów są ponownie wykorzystywane. Dzięki własnej linii produkcyjnej możemy lepiej kontrolować jakość pracy i zapewnić rozwój procesu, a także zwiększyć jego eko-efektywność. Co roku w Orange Polska odnawiamy i przekazujemy do ponownego użytkowania naszym klientom, aż do pół miliona modemów sieciowych (livebox).

Odnowione telefony

Dbamy o różnorodną ofertę nowych telefonów, ale oferujemy także smartfony „jak nowe”. Są to telefony zwrócone przez naszych Klientów lub powystawowe modele. Telefony odnowione przez naszego partnera wyglądają i działają jak nowe. Są dostępne w naszym sklepie internetowym w atrakcyjnych cenach, dlatego cieszą się powodzeniem. Mają aktualne oprogramowanie, a także 12 miesięcy gwarancji.

Innowacyjne produkty i usługi

Branża telekomunikacyjna może wywierać pozytywny wpływ na środowisko, oferując usługi zastępujące papierowe formy komunikacji czy przesyłania dokumentów. Nowoczesne rozwiązania cyfrowe pozwalają przenieść do wersji online tradycyjnie obsługiwane procesy w firmach, dzięki nim nie trzeba się martwić, gdzie przechować stos papierowych faktur czy umów.

e-faktura

Ponad trzy czwarte wszystkich klientów Orange korzysta z faktur elektronicznych, a wśród klientów mobilnych to już ponad 93%. Dzięki temu w 2019 r. wspólnie oszczędziliśmy aż 963 tony papieru. Dla przyrody oznacza to, że w lesie pozostały 18 tysięcy drzew, czyli 33 hektary lasu.

Umowa na tablecie

Od grudnia 2018 roku umowy można podpisać również na ekranie tabletu. Orange, jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce zastosował w sieci salonów rozwiązanie, które pozwala podpisać umowę na ekranie tabletu, oszczędzając klientom czas i ułatwiając obsługę. To rozwiązanie oznacza wygodę dla klientów – dokumenty są wyświetlane na ekranie urządzenia, a następnie klient otrzymuje komplet mailem w formie elektronicznej.

Rozwiązania SMART

Technologie Smart City mają zapewnić sprawną, efektywną oraz pro-ekologiczną komunikację, pozwalają na optymalne wykorzystanie infrastruktury miejskiej i oszczędność zasobów z których korzystają mieszkańcy (energia elektryczna, gaz, ciepło). Orange Polska jest liderem Internetu Rzeczy i komunikacji M2M (machine to machine) w naszym kraju. Rozwiązania Smart City w Orange Polska to inteligentne rowery, oświetlenie, parking, ławki, zdalny odczyt wody, monitoring miejski, ładowarki elektryczne do aut.

Ograniczamy nasz wpływ na środowisko

Redukujemy emisje CO2

W Orange monitorujemy zużycie energii i innych zasobów, a także emisję dwutlenku węgla związaną z naszą działalnością. Największy wpływ na wzrost emisji CO2 ma zużycie energii elektrycznej oraz pośrednich źródeł energii – gazu, węgla, oleju.

Staramy się, aby używane przez nas technologie były przyjazne dla środowiska. Realizujemy projekt Green ITN, którego celem jest zwiększanie efektywności obszaru IT, przy jednoczesnym ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska i zmniejszeniu konsumpcji zasobów naturalnych, a także program Energy Optimisation mający na celu realizację inicjatyw, dzięki którym konsekwentnie zmniejszamy zużycie energii elektrycznej.

Przechodzimy na zieloną energię

Na potrzeby prowadzonej działalności będziemy korzystać z bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Od 2021 roku, część zapotrzebowania na energię odnawialną pokryjemy kupując ją bezpośrednio od dostawców energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Do końca 2021 roku powstaną w okolicach Poznania dwie farmy wiatrowe, które będą dostarczać nam zieloną energię na potrzeby działania naszej sieci #1. Łącznie dostarczą 50 GWh rocznie.

Efektywnie gospodarujemy odpadami

W następstwie działalności naszej firmy powstają odpady przemysłowe, takie jak zużyty sprzęt elektroniczny, baterie i akumulatory, kable, opakowania i inne. Ich utylizacja jest pod ścisłą kontrolą. Współpracujemy wyłącznie z partnerami, którzy w pełnym zakresie przejmują odpowiedzialność za dalsze postępowanie z przekazanymi im odpadami (zbiórka, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) oraz potrafią udokumentować poszczególne etapy, jakim poddawane są odpady od podmiotu wytwarzającego, do podmiotu unieszkodliwiającego.

Ustawowe obowiązki ciążące na nas, jako na wprowadzającym produkty na rynek, w tym osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych realizujemy dzięki współpracy z wyspecjalizowaną organizacją odzysku z Grupy Biosystem.

Sieć komórkowa a fale radiowe

Sieć komórkowa Orange Polska wykorzystuje wyłącznie sprawdzone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników techniki łączności bezprzewodowej. Emisja pól elektromagnetycznych wokół wszystkich naszych stacji bazowych i nadawczych nie przekracza dopuszczalnych limitów zgodnie z zaleceniem Rady 1999/519/WE.

Wszystkie telefony komórkowe dostępne w ofercie Orange Polska odpowiadają standardom emisji ustalonym przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Dbamy o to, by przechodziły odpowiednie testy, a bezpieczeństwo ich użytkowania jest weryfikowane w procesie badań zgodności z tzw. zasadniczymi wymaganiami.

Wszystkie urządzenia mobilne w ofercie Orange Polska są bezpieczne dla zdrowia i posiadają dołączoną informację o wartości współczynnika SAR, która zawsze jest mniejsza od ustalonych limitów bezpieczeństwa (poniżej 2 W/kg). Współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) dla telefonu komórkowego oznacza maksymalny poziom fal radiowych, jakiemu może być poddany użytkownik w trakcie rozmowy.

Fale radiowe a zdrowie

Fale radiowe są elementem o fundamentalnym znaczeniu dla działalności Orange jako operatora sieci telekomunikacyjnej – bez nich nie działałaby ani nasza sieć, ani telefony, które dostarczamy. Aby dowiedzieć się więcej na temat telefonii komórkowej oraz poznać wskazówki dotyczące użytkowania telefonu komórkowego, zajrzyj na stronę:

www.ondes-radio.orange.com/pl

zespol
Zaangażowany zespół

Cel: chcemy tworzyć kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje.

Kluczem do sukcesu każdej firmy są jej pracownicy. Orange Polska to ponad 11 tys. osób w całym kraju. Dla nas społeczna odpowiedzialność zaczyna się wewnątrz firmy, a jej podstawą są relacje z pracownikami. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić im równe traktowanie, jasne kryteria oceny i  awansu, a także umożliwić im wszechstronny rozwój, możliwość realizacji swoich pasji oraz zainteresowań. Ważna jest dla nas etyka w biznesie.

Tło Społeczne

Orange Polska jest największym pracodawcą pośród firm telekomunikacyjnych. Standardy i zasady obowiązujące w firmie nie mają jedynie wewnętrznego znaczenia. Przekładają się one na relacje między firmą, a zewnętrznymi partnerami biznesowymi i społecznymi oraz na cały rynek telekomunikacyjny.

Dlaczego temat jest istotny dla Orange?

Dla każdej firmy wyzwaniem jest zapewnienie jak najatrakcyjniejszych warunków i wysokich standardów pracy. Chcemy, aby wszyscy nasi pracownicy, niezależnie od wieku, poglądów, pochodzenia, niepełnosprawności czy sytuacji rodzinnej, czuli się swobodnie, byli szanowani, realizowali cele zawodowe i życiowe pasje.

Miejsce pracy

Przyjazne środowisko pracy

W Orange Polska nie zapominamy o podstawach, które pozwalają na stworzenie przyjaznego miejsca pracy. Dbamy o bezpieczeństwo pracowników, ich zdrowie i godną emeryturę. Zapewniamy profilaktykę zdrowotną, promujemy też aktywność sportową, a w trudnych sytuacjach życiowych oferujemy pomoc i wsparcie. Ważna jest dla nas etyka w biznesie. Wyniki cyklicznych badań opinii pracowników potwierdzają, że dobrze oceniają oni swoje miejsce pracy.

Cyfrowe miejsce pracy

Jako nowoczesna firma staramy się wykorzystywać nowe technologie również przez programy kierowane do wewnątrz organizacji. Umożliwiamy naszym pracownikom pracę zdalną oraz telepracę.
Na co dzień pracujemy w środowisku cyfrowym. Potwierdzenie obecności, rozliczanie faktur, planowanie urlopu, załatwianie szeregu spraw administracyjnych (rezerwowanie miejsca parkingowego czy zamówienie kuriera) oraz tych związanych z bezpieczeństwem (wydawanie przepustek) odbywa się bez korespondencji papierowej.
Osobna grupa funkcjonalności to aplikacje o charakterze komunikacyjnym i społecznościowym. Komunikator Lync umożliwia m.in. przeprowadzanie telekonferencji czy wideokonferencji. Posiadamy też serwis społecznościowy Orange Plazza, wspólny dla całej Grupy Orange.

Dodatkowe świadczenia

Naszym pracownikom oferujemy dobrą ofertę socjalną oraz bogaty pakiet świadczeń dodatkowych.
Zapewniamy im pełną obsługę medyczną. Oferujemy też możliwość specjalnego urlopu na leczenie sanatoryjne. Dla pracowników z niepełnosprawnościami oferujemy dodatkowy pakiet medyczny oraz finansowy na cele zdrowotne.
Pracownicy, uprawnieni członkowie ich rodzin, a także emeryci i renciści mogą korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Centralnych Funduszy: Mieszkaniowego, Wypoczynku i Pomocy Społecznej.
Pracownicy mogą również liczyć na finansowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych z Centralnego Fundusz Sportu, Turystyki i Kultury, a także z karty FitProfit.
Pracownicy Orange Polska mogą też uczestniczyć w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE). Jest to największy fundusz pracowniczy w Polsce, zarówno pod względem wartości aktywów, jak i liczby członków.

Edukacja i rozwój pracowników

Prowadzimy wiele programów szkoleniowych, których celem jest rozwój kompetencji i odpowiednie przygotowanie pracowników do realizacji strategicznych wyzwań firmy.
Nasi pracownicy podnoszą kwalifikacje specjalistyczne, językowe, mają możliwość skorzystania z dofinansowania nauki na studiach wyższych i podyplomowych, w tym MBA.

Oferta szkoleń

Jako firma technologiczna oferujemy naszym pracownikom możliwości rozwoju dostosowane do wyzwań współczesnego świata – zarówno pod względem treści, jaki formy.

Swoje kompetencje pracownicy mogą rozwijać poprzez platformę Orange Learning w oparciu o ścieżki rozwojowe stworzone według zasady wiem-ćwiczę-pogłębiam. Jest to zbiór różnorodnych form rozwojowych – od krótkich pigułek wiedzy i filmów – wiem, przez e-learning i symulacje biznesowe – ćwiczę, po szkolenia stacjonarne, społeczności edukacyjne, mentoring – pogłębiam. Pracownik sam decyduje, którą kompetencję rozwija, w jakim tempie oraz jakie metody rozwojowe są dla niego najbardziej efektywne. Uzupełnieniem tych zasobów jest międzynarodowy program Orange Campus, oferowany wszystkim menedżerom Grupy Orange.

Wspieramy także tworzenie pracowniczych społeczności eksperckich w firmie. Wybrani eksperci prowadzą szkolenia w ramach programu Wiedzostrada, dzieląc się swoją specjalistyczną wiedzą z innymi pracownikami firmy.

Dla studentów

Orange Polska wspiera rozwój młodych ludzi jako przyszłych pracowników. Nasza firma postrzegana jest jako dobry pracodawca wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

Głównym programem skierowanym do środowiska akademickiego jest „Let’s Orange”. To program dla ambitnych studentów, którzy chcą stać się częścią Orange i odbyć innowacyjne praktyki w trakcie swoich studiów.

W ramach Programu oferujemy udział w dodatkowych warsztatach, które organizujemy specjalnie dla naszych praktykantów, wsparcie mentora, udział w akcji wolontariackiej.

Po zakończeniu praktyk studenci mają możliwość wzięcia udziału w Programie Ambasadorskim,

Więcej o programie dla studentów – http://orangestudent.pl/

Zarządzanie różnorodnością

Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby zapewnić wszystkim pracownikom równe szanse, jasne kryteria oceny i awansu, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego oraz dobre i bezpieczne warunki pracy.

Różnorodność pracowników to dla nas wartość, która wspiera innowacyjność i efektywność miejsca pracy. Kluczowe znaczenie ma dla nas tworzenie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku do różnic, które charakteryzują każdego z nas.

W firmie przyjęliśmy Politykę Zarzadzania Różnorodnością, która sprzyja realizacji naszych celów biznesowych, odpowiada na zmiany na rynku pracy i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Wspiera także przestrzeganie wartości zawartych w Kodeksie Etyki oraz celów odpowiedzialności społecznej.

Za kluczowe wymiary różnorodności w Orange Polska przyjmujemy: płeć; wiek; kompetencje, wiedzę, doświadczenie i sposób myślenia; zdolności psychofizyczne – (nie)pełnosprawność; oraz status rodzicielski. Pozostałe zdiagnozowane wymiary to: religia i światopogląd; lokalizacja miejsca pracy (centrala lub region); forma zatrudnienia; oraz narodowość / pochodzenie etniczne.

Jako Grupa Orange jesteśmy też sygnatariuszem Porozumienia w sprawie równouprawnienia kobiet i mężczyzn i różnorodności.
W odpowiedzi na kwestie wynikające z zapewnienia kobietom większego wsparcia w rozwoju, dostępu do stanowisk ale też godzenia roli zawodowej i rodzinnej w naszej firmy działa oddolna inicjatywa Razem.One.

Polityka zatrudnienia

W ramach zarządzania różnorodnością, szczególną uwagę zwracamy na równy dostęp do stanowisk, bez względu na płeć, wiek czy sprawność. W naszej procedurze zatrudnienia, w części dotyczącej rekrutacji, dodaliśmy specjalną klauzulę o obowiązku rekomendowania kandydatury osób obojga płci na wszystkie stanowiska.

Istotnym wyzwaniem jest dla nas promowanie aktywności zawodowej kobiet, ich rozwoju zawodowego i zwiększenia liczby obejmowanych przez nie stanowisk kierowniczych oraz w obszarze IT.

Zdrowie na tak

Działaniem, które pomaga nam budować atmosferę współpracy i szacunku do każdego pracownika jest program Zdrowie na Tak, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy im wsparcie w uzyskaniu orzeczenia oraz w codziennym funkcjonowaniu w pracy. W ramach programu, pracownicy, którzy dostarczą pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności, mogą skorzystać z dodatkowego pakietu usług medycznych oraz wsparcia finansowego.

Ważnym elementem programu Zdrowie na Tak jest edukacja menedżerów na temat aspektów prawnych i organizacyjnych związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami, jak również budowanie świadomości wszystkich pracowników na temat dobrej współpracy i komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami.

Karta Różnorodności

Potwierdzeniem wagi, jaką przywiązujemy do tematu różnorodności jest fakt, że jesteśmy nie tylko sygnatariuszem, ale też opiekunem Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter) w Polsce. Treść polskiej wersji Karty była tworzona w ramach grup roboczych z udziałem przedstawicieli firm, administracji oraz organizacji pozarządowych. Ważnym elementem tych prac były konsultacje z przedstawicielami organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych, starszych, rodziców, mniejszości seksualnych czy religijnych.

Wolontariat pracowniczy

Wśród nas jest wielu ludzi wrażliwych społecznie, którzy chętnie i bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą oraz dobrą energią z innymi. To nasi wolontariusze. Co roku ponad 3,5 tys. osób pracuje pro bono w różnego rodzaju programach edukacyjnych i pomocowych.

 

Dzięki programowi wolontariatu firmowego umożliwiamy naszym pracownikom realizację potrzeb i planów, wykorzystywanie talentów oraz zainteresowań, a także dajemy poczucie satysfakcji z bezinteresownego niesienia pomocy innym. Wolontariusze mogą angażować się w projekty realizowane przez Fundację Orange.

Pracownicy mogą także występować o granty pozwalające zrealizować ich własne pomysły w społecznościach, których potrzeby sami znają najlepiej. Wolontariat pracowniczy realizowany jest również w kontekście innych wydarzeń i działań Orange Polska, np. Orange Warsaw Festival. Więcej o wolontariacie

Skip to content