O grupie Orange Polska
Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego.
Sprawdź wyniki
Kompleksowe usługi

Oferujemy szeroką gamę produktów i usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych, biznesowych i hurtowych. Jesteśmy największym operatorem konwergentnym na rynku polskim. Łączymy ofertę usług stacjonarnych i mobilnych, zapewniając stałą, wysoką jakość połączeń dla różnych technologii.
Sieć #1w Polsce

Jeteśmy siecią #1 z największą liczbą klientów usług mobilnych i stacjonarnych w Polsce. Oferujemy najwyższą prędkość* wysyłania danych dla internetu mobilnego i światłowód z prędkością do 1 Gb/s. Dbamy o to, aby nasi klienci mogli bezpiecznie korzystać z technologii. Działamy w harmonii ze środowiskiem.

*ranking prędkości internetu mobilnego w Polsce firmy Notel (RFBenchmark) za 2019 r.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Chcemy, aby korzystanie z najnowszych technologii było proste i wolne od zagrożeń. Stworzyliśmy specjalny zespół ekspertów CERT Orange Polska, który odpowiada za
monitorowanie zagrożeń w sieci, bieżąco reaguje na te zagrożenia i wspiera klientów korzystających z internetu.
Strategia Orange.one
Orange.one: nowy impuls dla Orange Polska
We wrześniu 2017 roku ogłosiliśmy nowy plan strategiczny na lata 2017-2020, nazwany przez nas Orange.one. Według wizji strategicznej spółki, do roku 2020 chcemy być operatorem telekomunikacyjnym pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych i biznesowych w Polsce. Jednocześnie budując  model biznesowy, który zapewni stabilny wzrost przychodów i zysków. Chcemy osiągnąć te cele poprzez rozwój usług i produktów najwyższej jakości, wsparty kompleksową rozbudową sieci światłowodowej i cyfryzacją, a także istotną poprawę efektywności operacyjnej.

Orange.one potwierdza główne kierunki poprzedniej strategii przedstawionej na początku 2016 roku, ale nadaje im nową dynamikę. Aby osiągnąć cel trwałego powrotu na ścieżkę wzrostu, potrzebujemy sprawniejszej realizacji, jaśniej określonych priorytetów oraz większej elastyczności. W decyzjach biznesowych będziemy kierowali się jeszcze bardziej niż dotychczas budowaniem wartości, a propozycje dla klientów będą się cechowały prostotą i spójnością. Polski rynek telekomunikacyjny charakteryzuje się bardzo dużym stopniem konkurencji i chociaż widać jasne sygnały większego nastawienia na realizację strategii nastawionej na wartość, to nie sądzimy, że poziom konkurencji ulegnie zasadniczej zmianie.

Strategia Orange.one
Mamy odpowiednie zasoby
W naszej opinii mamy odpowiednie aktywa do realizacji strategii, a to, czego potrzebujemy, to odpowiednia egzekucja, aby wydobyć z tych aktywów właściwy zwrot i wartość. Mamy największą w Polsce bazę klientów usług mobilnych i stacjonarnych, którzy nam zaufali. Od kilku lat konsekwentnie bardzo dużo inwestujemy w sieć mobilną i stacjonarną, której jakość jest doceniana przez klientów detalicznych i hurtowych. Działamy pod globalną – i szeroko rozpoznawalną – marką, która stanowi ważne źródło przewagi konkurencyjnej. Co więcej – jest uważana za innowacyjną i ma bardzo wysoką rozpoznawalność. Naszym atutem są również zmotywowani i odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, w których inwestujemy, żeby przyczyniali się do budowania naszej wartości.
Strategia dla Orange Polska
Strategia Orange.one
Strategia rynku konsumenckiego wspierana przez konwergencję
Na rynku klientów masowych kluczem do sukcesu jest konwergencja, czyli sprzedaż pakietu usług mobilnych i stacjonarnych, który kompleksowo adresuje potrzeby gospodarstwa domowego w zakresie usług telekomunikacyjnych, przyczyniając się do wzrostu satysfakcji klientów i zmniejszenia wskaźnika odejść klientów (churn). Widzimy tu w dalszym ciągu olbrzymi potencjał, zarówno dosprzedaży kolejnych usług gospodarstwom domowym, w których już jesteśmy obecni, jak i wejścia z naszymi usługami do nowych gospodarstw. Według naszych badań, nadal około 90% polskich gospodarstw domowych kupuje usługi telekomunikacyjne od różnych dostawców. Niezbędnym warunkiem sukcesu w konwergencji jest szybka, nowoczesna i niezawodna sieć. Naszą ambicją jest to, żeby do roku 2020 nasza sieć światłowodowa docierała do ponad 5 milionów gospodarstw domowych, co będzie stanowiło ok. 40% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Realizując strategię na rynku klienta indywidualnego, również pamiętamy o klientach, którzy z jakichś względów nie chcą lub nie potrzebują konwergencji. Oferujemy im atrakcyjne plany taryfowe oraz urządzenia w konkurencyjnych cenach. Natomiast w procesie pozyskiwania i retencji klientów będziemy się głównie kierować nadrzędną zasadą budowania wartości dla spółki.
Strategia rynku biznesowego wspierana transformacją cyfrową
Naszą główną ambicją dotyczącą rynku biznesowego, jest osiągnięcie pozycji partnera pierwszego wyboru w procesie cyfryzacji. Cyfryzacja jest głównym procesem, jakiemu obecnie podlegają przedsiębiorstwa, zarówno jeśli chodzi o ich środowisko wewnętrzne, jak i w zakresie produktów i usług dla ich klientów. Oznacza ona zwiększony popyt na transmisję danych, przenoszenie działalności do środowiska chmury, dużo większe potrzeby ochrony przed cyberzagrożeniami oraz popyt na dostosowane (tailor-made) i bardziej elastyczne rozwiązania ICT. Rozwój w tych obszarach jest dla nas priorytetowy. W dalszym ciągu poprawiamy dostęp do sieci, co stanowi bazę dla cyfryzacji zarówno dla korporacji, jak i drobnych przedsiębiorców. Konwergencja, która jest głównym motorem rozwoju na rynku masowym, stanowi również filar oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw, często uzupełniony o komponent usług ICT. W ciągu kilku lat istotnym obszarem wzrostu będzie Internet Rzeczy (Internet of Things). Rozwijamy się również w tym kierunku, czerpiąc korzyści z tego, że jesteśmy obecnie liderem w zakresie usług machine-to-machine (telemetrii).

Wspólną ambicją dla obu obszarów jest osiągnięcie pierwszego miejsca w rankingu NPS (Net Promoter Score) na rynku polskim do 2020 roku.

Cel finansowy: trwały wzrost przychodów i EBITDA w 2020 r.
Właściwa realizacja strategii Orange.one ma doprowadzić do zbudowania modelu biznesowego, który pozwoli nam powrócić na trwałą i stabilną ścieżkę wzrostu. W wymiarze finansowym ma doprowadzić do stopniowej poprawy trendów, tak aby wygenerować trwały wzrost przychodów i zysku EBITDA.

Nasze cele chcemy osiągnąć między innymi dzięki następującym czynnikom:

 • znaczącemu wzrostowi liczby klientów i usług konwergentnych,
 • większemu naciskowi na tworzenie wartości,
 • skutecznemu rozwojowi w obszarach komplementarnych do usług telekomunikacyjnych (ICT, Orange Energia, Orange Smart Care, sprzedaż sprzętu),
 • spadkowi udziału tradycyjnych usług stacjonarnych w całości przychodów.

Poprawa trendu w przychodach przełoży się na polepszenie trendu w zysku EBITDA, na który będzie również pozytywnie oddziaływała dźwignia operacyjna oraz dalsza optymalizacja kosztów. Prognozujemy redukcję bazowych kosztów pośrednich działalności o 12-15% do 2020 roku w porównaniu z poziomem z 2016 roku. Oszczędności będą dotyczyły wszystkich grup kosztów, m.in. kosztów pracy, outsourcingu, kosztów ogólnych, energii oraz utrzymania sieci. Będą one w dużym stopniu wynikiem kompleksowej transformacji procesów wewnątrz Orange Polska na każdym etapie naszego modelu biznesowego: sieci, produktów i usług, dystrybucji oraz obsługi klienta. Celem transformacji mają być uproszczenia, automatyzacja oraz cyfryzacja.

Planowane nakłady inwestycyjne będą odzwierciedlały program poprawy jakości sieci oraz konieczność transformacji biznesu. Wstępnie przewidujemy do roku 2020 nakłady w wysokości co najmniej 2 mld zł rocznie, w tym w latach 2018-2020 wstępnie przewidywane nakłady w wysokości ok. 2,8 mld zł na rozbudowę sieci światłowodowej w celu objęcia jej zasięgiem ponad 5 mln gospodarstw domowych do końca 2020 roku.

Bieżące wyniki i oczekiwania potwierdzają realizację celów strategicznych
Wyniki finansowe lat 2018-2019 oraz nasze oczekiwania dotyczące wyników 2020 r. potwierdzają, w naszej opinii, właściwy kierunek strategii Orange.one. W roku 2018 wskaźnik rentowności operacyjnej (skorygowana EBITDA) zanotował pierwszy wzrost po 12 latach spadków. W roku 2019 wzrost był kontynuowany(w 2019 roku skorygowana EBITDA została zastąpiona przez EBITDAaL jako główna miara rentowności operacyjnej). Podczas gdy w 2018 r. wzrost wynikał wyłącznie z oszczędności kosztowych oraz wzrostu zysków ze sprzedaży nieruchomości, w roku ubiegłym był on również napędzany przychodami, które wzrosły pierwszy raz od długiego czasu. Odwrócenie wieloletnich negatywnych trendów wynika głównie z realizacji strategii konwergentnej, monetyzacji inwestycji w sieć światłowodową, konsekwentnego kierowania się budową wartości w działalności komercyjnej, strategii cenowej „więcej za więcej” oraz bardzo dużych oszczędności kosztowych. Rentowność operacyjna poprawia się pomimo ciągłej strukturalnej presji na wysokomarżowe tradycyjne usługi stacjonarne – spadki w tych usługach niemal w całości przenoszą się na spadek zysków. Na plany kontynuacji wzrostów w roku 2020 w istotnym stopniu wpływa pandemia koronawirusa. Szacujemy, że osiągnięcie wzrostu przychodów w całym roku, pomimo że w pierwszej połowie roku wzrosły one o 1,7%, nie będzie możliwe. Wynik 1. półrocza był mocno wsparty bardzo dobrymi wynikami obszaru ICT, na co miały wpływ kontrakty zawarte jeszcze przed pandemią oraz konsolidacja spółki BlueSoft. Oczekujemy, że druga połowa roku będzie przebiegała pod presją w obszarze rynku biznesowego, szczególnie ICT, dalszego spadku przychodów z roamingu oraz możliwych dalszych spadków w sprzedaży sprzętu. Natomiast podtrzymujemy plan wzrostu wskaźnika EBITDAaL. Wyniki 1. półrocza, kiedy to EBITDAaL wzrósł o 8%, dają istotną zaliczkę, która pozwoli sprostać wyzwaniom drugiego półrocza. Istotnym wzmocnieniem było wdrożenie dodatkowych działań w celu zmitygowania negatywnego wpływu pandemii na wyniki (np. zmiana w zakresie nagród jubileuszowych, co pozwoliło na rozwiązanie rezerw bilansowych).
Nasze usługi

Jesteśmy jednym z największych dostawców usług telekomunikacyjnych w Polsce, który działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Grupa Orange Polska posiada największą infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce, dzięki której oferujemy nowoczesne  usługi głosowe stacjonarne i mobilne, dostęp do internetu i transmisji danych, a także usługi multimedialne.

Ponadto oferujemy także kompleksowe rozwiązania dla biznesu z zakresu  ICT (Information and Communications Technology), usługi dzierżawy łączy, prowadzimy sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, świadczymy usługi budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Sprzedajemy też energię elektryczną dla klientów indywidualnych i biznesowych. 

image
Oferta konwergentna Orange Love
Nasza flagowa oferta konwergentna „Orange Love” jest zdefiniowanym pakietem usług stacjonarnych i mobilnych, który kompleksowo adresuje potrzeby gospodarstwa domowego. Oferta Orange Love jest dostępna dla każdej technologii dostępu szerokopasmowego (światłowód lub kabel miedziany), a także w przypadku usługi LTE, która jest wykorzystywana do użytku domowego. Orange Love to pakiety Mini (internet stacjonarny + karta SIM), Standard (internet stacjonarny+ karta SIM + telefon domowy + pakiet ok. 100 kanałów TV). Klienci mogą wybrać również bogatsze pakiety Extra oraz Premium, które zostały stworzone przede wszystkim dla tych, którzy szukają dużo bogatszej oferty telewizyjnej oraz większych pakietów na transfer danych na karcie SIM. Pakiety można rozbudowywać o kolejne abonamenty komórkowe (dostępne w niższej cenie z rabatem) oraz usługi dodatkowe typu Orange TV GO czy multiroom.

Konwergencja decyduje o naszej przewadze nad konkurencją, zwiększa lojalność klientów oraz umożliwia dosprzedaż usług, pozwala uzyskać większy udział w wydatkach gospodarstw domowych na usługi telekomunikacyjne i media oraz przyczynia się do wzrostu satysfakcji klientów i zmniejszenia wskaźnika odejść (liczba rezygnacji klientów konwergentnych jest bowiem istotnie mniejsza niż w przypadku sprzedaży pojedynczych produktów).

Na koniec 2019 roku mieliśmy 1,37 mln indywidualnych klientów korzystających z ofert konwergentnych, a całkowita liczba usług świadczonych w ramach konwergencji wśród klientów indywidualnych przekroczyła 5,6 mln. Średnio każdy indywidualny klient konwergentny ma ponad cztery usługi w Orange, a wskaźnik ten cały czas rośnie w wyniku dosprzedaży dodatkowych usług komórkowych i telewizyjnych.

Pokaż więcej
image
Usługi telefonii komórkowej
Świadczymy usługi telefonii komórkowej, oferując szeroką gamę usług abonamentowych i przedpłaconych. Dzięki stałym inwestycjom w sieć mobilną, na koniec 2019 roku w zasięgu technologii 4G, z wykorzystaniem wszystkich pasm, znajdowało się 99,86% mieszkańców na 98,25% terytorium Polski. 1 lipca 2020 Orange Polska uruchomiło technologię 5G na 1600 stacjach bazowych. W zasięgu sieci 5G znajduje się prawie 6 mln klientów.

Naszym klientom indywidualnym i biznesowym oferujemy szeroki zakres planów taryfowych. Nasza oferta kontraktowa dla klientów indywidulanych składa się z 4 głównych planów taryfowych (Plan Mobilny) o stałych cenach: 35, 45, 55 i 75 zł w zależności od wybranego pakietu GB. Wszystkie nasze Plany Mobilne obejmują nieograniczone rozmowy do wszystkich sieci telefonii stacjonarnej oraz komórkowej w Polsce oraz w roamingu w UE. Wszystkie nasze umowy zawierane są na czas określony – zazwyczaj to 24 miesiące. Nasi klienci mają także możliwość zakupu telefonów w systemie ratalnym w dowolnym momencie trwania ich kontraktu na usługę.  Ofertę usług uzupełnia szeroki wybór innych urządzeń:  tabletów, netbooków, laptopów, modemów i routerów, a także telewizorów.

Nasza oferta usług przedpłaconych, zintegrowana pod marką „Orange na kartę”,  umożliwia klientom uzyskanie dostępu do naszej sieci w momencie zakupu pakietu startowego (karty SIM + ustalona kwota do wykorzystania na usługi mobilne).  W ramach oferty usług przedpłaconych (pre-paid) nie ma miesięcznych opłat abonenckich, klienci mogą dokonywać doładowań w dowolnym momencie.

Liczba usług mobilnych Orange Polska systematycznie rośnie, na koniec 2019 r. wyniosła prawie 15,3 mln i zwiększyła się o ponad 3% względem końca 2018 roku. Liczba klientów kontraktowych wyniosła 10,2 mln, a liczba klientów usług pre-paid 5 mln

Pokaż więcej
image
Dostęp szerokopasmowy i usługi telewizyjne
Świadczymy kompleksowe usługi transmisji danych w technologiach ADSL, VDSL, FTTH (światłowód bezpośrednio do mieszkania) oraz w oparciu o technologię mobilną. Klientom indywidualnym oferujemy umowę na 24 miesiące lub umowę bezterminową z prędkością pobierania: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i do 1 Gb/s.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego internetu na koniec 2019 r. przekroczyła 2,6 mln. Baza klientów internetu stacjonarnego Orange Polska podlega bardzo istotnej transformacji. Mało konkurencyjna technologia ADSL jest w coraz większym stopniu zastępowana przez technologie wzrostowe, głównie światłowód i internet mobilny do użytku stacjonarnego, co jest możliwe dzięki naszym inwestycjom w poprawę jakości sieci.

Na koniec 2019 r. zasięg sieci dostępowej FTTH przekroczył 4,2 miliona gospodarstw domowych. Nasze usługi były dostępne w 142 miastach w Polsce – w porównaniu do 117 miast na koniec 2018 r. W 78 miastach zasięg naszej sieci wyniósł więcej niż 50% wszystkich gospodarstw domowych. Baza klientów światłowodowych na koniec 2019 r. wyniosła 520 tys.

Dostarczamy usługi telewizji w technologii IPTV i DTH (telewizja satelitarna). Przyjęliśmy strategię dystrybutora kontentu, współpracując ze wszystkimi nadawcami treści. W ofercie Telewizji Orange  mamy obecnie ponad 190 kanałów, z czego większość dostępna jest w jakości HD oraz 3 w jakości 4K. Kilka miesięcy temu udostępniliśmy też klientom, korzystającym z Telewizji Orange, platformę Netflix. Dzięki temu nasi klienci mogą zapłacić za subskrypcję i usługi Orange na jednej, wspólnej fakturze. W 2019 roku wprowadziliśmy dla klientów możliwość zamówienia w dowolnym momencie dodatkowych pakietów telewizyjnych bez umowy lojalnościowej. Liczba klientów, którzy wybrali naszą telewizję, stale wzrasta i na koniec 2019 r. osiągnęła poziom 994 tys. głównie za sprawą rozwoju technologii IPTV.

Pokaż więcej
image
Orange Flex
W maju 2019 roku wprowadziliśmy na rynek innowacyjną ofertę Orange Flex. Jest to całkowicie cyfrowa oferta obsługiwana z aplikacji w telefonie. Umożliwia klientom dopasowanie ich planu komórkowego z poziomu smartfona, a potem łatwą zmianę pakietów zależnie od potrzeb, bez żadnych umów lojalnościowych. Do wyboru są cztery plany, różniące się limitem transferu danych. Plany te można zmieniać (nawet co miesiąc), a ponadto dokupować kolejne usługi w czasie rzeczywistym lub nawet czasowo wyłączyć usługę bez żadnych konsekwencji. Klienci dokonują płatności za pomocą podpiętej pod aplikację karty płatniczej, dzięki czemu nie ma potrzeby wystawiania faktur.

Oferta Orange Flex została stworzona zupełnie od podstaw, w dużej mierze na podstawie informacji zwrotnych od klientów. Flex łączy elastyczność ofert na kartę i wygodę abonamentów. Zupełnym przełomem jest możliwość aktywowania nowego numeru w kilka minut, bez żadnej interakcji z operatorem, w technologii eSIM. Naszym zdaniem ta niezwykle innowacyjna oferta, wyznacza przyszłość usług sektora telekomunikacyjnego, gdzie będzie obowiązywać pełna elastyczność i doświadczenie cyfrowe.

Pokaż więcej
image
Usługi telefonii stacjonarnej
Usługi stacjonarne, które oferujemy jako Orange Polska, obejmuje połączenia lokalne, międzystrefowe, międzynarodowe i połączenia do sieci komórkowych.  Klienci mogą skorzystać z połączeń oferowanych w pakietach minut w ramach abonamentu lub płatnych zgodnie z cennikiem czasu połączeń. Na koniec 2019 r. mieliśmy 3,1 mln abonentów telefonii stacjonarnej, z czego 1 mln klientów korzystało z usług w technologii VoiP.

Liczba klientów telefonii stacjonarnej (z wyłączeniem technologii VoIP) systematycznie spada. Do spadku liczby tych łączy przyczyniają się głównie strukturalne czynniki demograficzne oraz atrakcyjność usług mobilnych dostępnych z nielimitowanymi połączeniami do wszystkich sieci. Istotną rolę odgrywa również nasza strategia konwergentna, która powoduje częściową migrację klientów do technologii VoIP.

Pokaż więcej
image
Usługi przesyłu danych dla klientów biznesowych
Jetseśmy głównym dostawcą usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w Polsce. Udostępniamy dzierżawione linie analogowe i cyfrowe ze znormalizowanymi pasmami teletransmisji. Najważniejszymi użytkownikami łączy dzierżawionych są inni operatorzy telekomunikacyjni, ministerstwa, instytucje finansowe oraz dostawcy usług internetowych.

Oferujemy klientom biznesowym szeroki portfel usług dla małych i średnich firm, a także zaawansowane rozwiązania dla korporacji.

Pokaż więcej
Otoczenie regulacyjne
Zasady ogólne
Rynek telekomunikacyjny w Polsce podlega regulacjom sektorowym przyjmowanym na poziomie Unii Europejskiej, a następnie przenoszonym do ustawodawstwa krajowego. Nadzór nad rynkiem sprawuje krajowy organ regulacyjny – Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Ogólną zasadę stanowi podział rynku telekomunikacyjnego na odrębne rynki poszczególnych usług detalicznych i hurtowych – zwane rynkami właściwymi. UKE analizuje poziom konkurencji na każdym z tych rynków i, w oparciu o wyniki analizy, podejmuje decyzje o wymaganym zakresie regulacji. Jako były operator narodowy na rynku usług telefonii stacjonarnej, spółka Orange Polska została uznana za operatora o znaczącej pozycji rynkowej i podlega obowiązkom regulacyjnym względem określonych segmentów rynku. Te ograniczenia regulacyjne mają istotny wpływ na niektóre ze świadczonych przez nas usług. Na rynku komórkowym Orange Polska i pozostali najwięksi operatorzy podlegają takim samym regulacjom. Działalność spółki jest również monitorowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
Pokaż więcej
Najważniejsze regulacje
Obecnie za najważniejsze dla naszej działalności uważamy następujące regulacje:

 • Obowiązek zapewnienia dostępu do usługi hurtowej odsprzedaży dostępów szerokopasmowych (BSA) oraz fizycznego dostępu do infrastruktury pętli lokalnych (LLU) po cenach uzależnionych od kosztów (weryfikowanych testami zawężania marży i ceny) i na warunkach niedyskryminacyjnych (w tym z zachowaniem „chińskich murów”). Regulacje w tym zakresie dotyczą zarówno łączy miedzianych, jak i światłowodowych. Obowiązek udostępnienia infrastruktury miedzianej i światłowodowej przez Orange Polska na zasadach BSA nie dotyczy 151 zderegulowanych gmin. Obowiązek zapewnienia dostępu do infrastruktury sieciowej nie dotyczy 51 zderegulowanych gmin.
 • Regulacje dotyczące usług zakańczania połączeń w sieci stacjonarnej – Orange Polska nie jest jedynym operatorem, który podlega tym regulacjom (dotyczą one około 200 operatorów), ale w odniesieniu do spółki mają one najbardziej restrykcyjny charakter w zakresie stawek za zakańczanie połączeń i warunków hurtowego dostępu do sieci.
 • Europejskie regulacje dotyczące opłat roamingowych na terenie UE – od 15 czerwca 2017 roku detaliczne opłaty roamingowe zostały zrównane z cenami usług krajowych. Operatorzy są chronieni przed nadużywaniem roamingu poprzez mechanizm polityki uczciwego korzystania (Fair Usage Policy – FUP). Ponieważ regulacje dotyczące roamingu, mają niekorzystny wpływ na przychody i rentowność Orange Polska. Spółka wystąpiła do UKE o możliwość stosowania dopłat wobec klientów nadużywających usług w roamingu.
 • Regulacje dotyczące połączeń międzynarodowych – od 15 maja 2019 roku maksymalne stawki za połączenia międzynarodowe wewnątrz UE nie mogą przekraczać 0,19 € za minutę oraz 0,06 € za SMS. Regulacja dotyczy tylko klientów indywidualnych i będzie obowiązywać przez pięć lat.

Naturalnie, jako firma, jesteśmy także obowiązani stosować się do przepisów ogólnych oraz decyzji administracyjnych. W ostatnim okresie otoczenie prawne zmienia się bardzo dynamicznie.

Zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym, planowane są dalsze zmiany w regulacjach telekomunikacyjnych.

Najnowsze trendy w otoczeniu regulacyjnym

W ostatnich kilku latach ramy regulacyjne ewoluowały w stronę nieco łagodniejszej polityki nadzoru. Było to związane przede wszystkim ze zmianami w ogólnej strukturze rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz znacznym zwiększeniem konkurencji w określonych segmentach (np. w wyniku pojawienia się operatorów kablowych jako ważnych graczy na rynku detalicznych usług stacjonarnego dostępu do internetu).

Na przykład – UKE wydał decyzje, które gwarantują symetryczny dostęp do kanalizacji kablowej i regulują dostęp do kabli wewnątrzbudynkowych należących do najważniejszych posiadaczy tej infrastruktury, przy czym obowiązki regulacyjne zostały nałożone nie tylko na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale także na największych operatorów telewizji kablowej.

Spodziewamy się również istotnych zmian regulacyjnych w odniesieniu do stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) i ruchomych (MTR). W Unii Europejskiej przyjęto regulacje, które przewidują wdrożenie jednolitych stawek za zakańczanie połączeń zarówno w sieciach stacjonarnych, jak i ruchomych we wszystkich państwach członkowskich. Ostateczna wysokość tych stawek nie jest jeszcze znana. Państwa członkowskie powinny wdrożyć nowe stawki na początku 2021 roku.

Organizacja
image
Orange Polska S.A.
Grupa Kapitałowa Orange Polska składa się z Orange Polska S.A. i jej spółek zależnych (*). Grupa jest częścią Grupy Orange z siedzibą we Francji. Akcje Orange Polska są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza komórkowe i stacjonarne usługi telekomunikacyjne, w tym połączenia głosowe, usługi przesyłu wiadomości i treści, dostęp do internetu oraz telewizję. Ponadto Grupa świadczy usługi ICT (Information and Communications Technology), usługi w zakresie dzierżawy łączy oraz inne usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej, a także prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego. Oprócz tego Orange Polska świadczy usługi w zakresie transmisji danych, budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzi działalność obrotu energią elektryczną oraz sprzedaje usługi finansowe.

Marka Orange jest bardzo wysoko oceniana przez polskich konsumentów pod względem możliwości wyboru i jakości oferowanych usług. Obecnie oferuje klientom sprzedaż telefonii komórkowej i stacjonarnej, mobilnego i stacjonarnego dostęp do internetu, transmisję danych oraz usługi multimedialne: mobilną telewizję, mobilny portal i kontent muzyczny. Więcej informacji dotyczących oferty Orange znajdziesz na stronie: www.orange.pl

Siedziba Orange Polska mieści się w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 160.

 

(*) Pełna lista spółek zależnych zamieszczona jest w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Orange Polska (nota 1.2 Skład Grupy) – patrz : Centrum wyników.

Pokaż więcej
image
BlueSoft
Jeden z liderów rynku oprogramowania i aplikacji dla biznesu. Świadczy usługi informatyczne w obszarach takich jak: tworzenie i integracja aplikacji, dostosowywanie systemów do potrzeb klienta, analityka i usługi w chmurze. BlueSoft sprzedaje swoje produkty do dużych klientów z wielu branż, w tym: bankowości i ubezpieczeń, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, farmacji, telekomunikacji i logistyki.

Spółka została założona w 2002 r., a w 2019 r. zakupiona przez Orange Polska. W firmie pracuje około 650 osób, przede wszystkim konsultantów i programistów. BlueSoft osiąga przychody na poziomie około 120 mln złotych rocznie. Z usług firmy korzysta ponad 80 firm na całym świecie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.bluesoft.com

Pokaż więcej
image
Orange Energia
Największy alternatywny sprzedawca energii elektrycznej w Polsce. Spółka powstała w 2017 r. i jest jedynym podmiotem w Grupie Orange odpowiedzialnym za działalność w obszarze sprzedaży energii elektrycznej. Świadczy usługi dla ponad 120 000 klientów. Dostarcza czystą energię pochodzącą w 100 % z odnawialnych źródeł (OZE).

Więcej informacji znajdziesz na stronie : www.orange.pl/view/energia

Pokaż więcej
image
Craftware
Firma działa na rynku od 2009 roku. Zajmuje się analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM). Ma doświadczenie we wdrażaniu i integracji tzw. systemów connected CRM w technologii Salesforce, czyli platformy CRM nr 1 na świecie, z której korzysta ponad 150 000 firm na całym świecie. Baza klientów Craftware obejmuje duże firmy z branży farmaceutycznej, FMCG, handlu detalicznego i finansów. W firmie pracuje ponad 300 osób. Osiąga przychody na poziomie około 63 mln złotych rocznie.

7 grudnia 2020 r. Craftware został kupiony przez BlueSoft, spółkę, która wchodzi w skład Grupy Orange Polska. Dzięki tej akwizycji Orange Polska poszerzyło swoje kompetencje ICT na rynku wyspecjalizowanych usług dla przedsiębiorstw, odpowiadając na rosnące oczekiwania klientów biznesowych związanych z cyfrową transformacją.

Więcej informacji znajdziesz na stronie : www.craftware.pl

Pokaż więcej
image
TP Teltech
Spółka specjalizuje się w utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych, projektowaniu i budowie infrastruktury telekomunikacyjnej, a także świadczeniu usług antywłamaniowych i monitoringu pożarowego dla Orange Polska i klientów zewnętrznych.

Więcej informacji o spółce na stronie : www.tpteltech.pl

Pokaż więcej
image
Integrated Solutions
Jeden z największych integratorów ICT na rynku polskim. Działa od 2011 r. i oferuje innowacyjne rozwiązania w obszarach: integracji sieci lokalnych i rozległych (LAN i WAN), Unified Communication, bezpieczeństwa sieci i urządzeń oraz Data Center wraz z Cloud Computing. Sprzedaje swoje produkty dla branży transportowej i logistycznej, a także ma znaczący udział w dostarczaniu rozwiązań dla instytucji publicznych, branży edukacyjnej, bankowej, mediowej i wielu innych.

Integrated Solutions doradza swoim klientom, jak jeszcze lepiej rozwijać biznes dzięki cyfryzacji i nowoczesnym technologiom. Dostarcza gotowe rozwiązania oraz zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa wdrożeń.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.integratedsolutions.pl

Pokaż więcej
image
Fundacja Orange
Działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Uczy, jak używać technologii mądrze i kreatywnie, aby w pełni rozwijać swój potencjał i kompetencje niezbędne w przyszłości. Z Fundacją dzieci i młodzież poznają zasady bezpiecznego internetu, podstawy programowania, robotyki, sztucznej inteligencji i druku 3D. Fundacja wspiera też nauczycieli i rodziców w rozwoju  umiejętności cyfrowych. W działania Fundacji jako wolontariusze włączają się aktywnie pracownicy Orange.

Fundacja została powołana w 2005 roku przez Orange Polska S. A. do realizacji celów społecznie użytecznych. Za swoje inicjatywy otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.fundacja.orange.pl

Pokaż więcej
Historia

Poniższe kalendarium obrazuje, w jaki sposób Orange Polska S.A. przeobraziła się z państwowego przedsiębiorstwa telefonicznego w nowoczesną firmę telekomunikacyjną dwudziestego pierwszego wieku.

 • Nabycie 100% udziałów spółki Craftware, integratora ICT, specjalizującego się w rozwiązaniach CRM
 • Orange Polska rozszerza działalność w obszarze ICT nabywając 100% udziałów w spółce BlueSoft, specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania i aplikacji dla biznesu
 • Wprowadzenie Orange Flex, całkowicie cyfrowej oferty obsługiwanej z poziomu aplikacji w telefonie
 • Wprowadzenie Orange Love, oferty konwergentnej dla gospodarstw domowych
 • Ogłoszenie nowej strategii Orange.one na lata 2017-2020
 • Rozpoczęcie masowej budowy<strong> linii światłowodowych</strong> w technologii FTTH
 • 31.12.2013: TP S.A., PTK Centertel oraz Orange Polska sp. z o.o. połączyły się w jedną spółkę Orange Polska S.A.
 • Orange jako główna marka handlowa
 • TP S.A. podpisuje porozumienie o współpracy z TVN
 • TP S.A. i Prezes UKE podpisują Porozumienie w sprawie wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji w relacjach między operatorami
 • TP S.A. wprowadza usługę TV (IPTV oraz telewizja satelitarna)
 • PTK Centertel, należący do Grupy operator komórkowy, rozpoczyna świadczenie usług pod marką Orange
 • Zwiększenie udziału konsorcjum w kapitale TP S.A. do 47,5%
 • Konsorcjum France Telecom – Kulczyk Holding S.A. zostaje strategicznym akcjonariuszem TP S.A. (35% akcji)

 • Prywatyzacja i debiut na giełdach w Warszawie i Londynie (GDR)
 • Utworzenie  Telekomunikacji Polskiej
 • Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego  Polska Poczta, Telegraf i Telefon
Skip to content