Ład korporacyjny
Ład korporacyjny – jak go rozumiemy?

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad skierowanych do wszystkich akcjonariuszy, organów spółki i do ich członków stosowanych przez spółki w celu transparentnego zarządzania.

Orange Polska – jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie – stosuje zasady ładu korporacyjnego, zachowując krajowe i międzynarodowe standardy właściwego zarządzania spółką. Przykładem takiego działania są dobre praktyki takie jak: karta różnorodności, raport zintegrowany czy Kodeks Etyki Orange Polska. Jesteśmy przekonani, że transparentne zarządzanie przedsiębiorstwem jest jedynym właściwym podejściem dostosowanym do otoczenia rynkowego. Jest to podejście, które zapewnia równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Orange Polska.

Ład korporacyjny w Orange Polska
Ład korporacyjny w Orange Polska jest zaprojektowany tak, aby zagwarantować odpowiedzialne zarządzanie i nadzór niezbędny do realizowania celów strategicznych i powiększania wartości firmy. Stworzyliśmy sprawne ramy ładu korporacyjnego, które obejmują struktury, procesy i mechanizmy kontrolne i pomagają zwiększyć efektywność działania, a także ograniczyć ryzyko. Kompetentne organy spółki, które cechuje właściwy podział odpowiedzialności oraz skład osobowy, reprezentujący optymalne połączenie doświadczenia, umiejętności i wykształcenia, sprzyjają budowaniu wartości. Natomiast umiejętność stabilnej i rzetelnej alokacji wytworzonej wartości zapewnia trwały rozwój spółki i jest warunkiem jej długofalowego sukcesu.

W komunikacji z akcjonariuszami i innymi interesariuszami łączymy finansowe i pozafinansowe aspekty naszej działalności. Od 4 lat publikujemy raport zintegrowany,  w którym omawiamy w szczególności: przyjęty model biznesowy, źródła powstawania wartości, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne naszej działalności, metody realizacji strategii, sposób zarządzania spółką oraz wpływ na środowisko.  W raporcie zintegrowanym przedstawiamy szerszy kontekst naszych działań oraz wyjaśniamy przyjęte zasady odpowiedzialnego podejścia do działalności biznesowej.

Zarząd

Zarząd Orange Polska składa się obecnie z 8 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.

Szczegółowy opis uprawnień Zarządu znajdziesz w Regulaminie Zarządu .

image
Julien Ducarroz
Prezes Zarządu
Pokaż
image
Julien Ducarroz
Prezes Zarządu

Julien Ducarroz (ur.1975) jest prezesem Orange Polska od 1 września 2020. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prezesa Orange Moldova, największego operatora konwergentnego na tamtejszym rynku. Do jego osiągnięć należały m.in. uruchomienie usług konwergentnych wraz z przejęciem głównych operatorów kablowych, transformacja kulturowa organizacji w celu wdrożenia pro biznesowych postaw i metodologii pracy Agile oraz przygotowanie wdrożenia mobilnych usług finansowych.

Julien Ducarroz ma szerokie doświadczenie w sektorze telekomunikacji, z ponad 10-letnim stażem na stanowiskach wykonawczych, zdobyte w różnych krajach i w różnych obszarach takich jak strategia i rynek komercyjny. W 2002 roku dołączył do Grupy Orange, rozpoczynając karierę zawodową w Pionie Międzynarodowym. Kontynuował ją w Londynie jako dyrektor ds. business intelligence i marketingu wartości Grupy Orange (2003-2004), a później jako zastępca dyrektora ds. marketingu w Orange Nederland (2006-2007). W 2007 r. dołączył do Orange Romania jako dyrektor strategii, a od maja 2009 r. do maja 2016 r. kierował sprzedażą, marketingiem oraz komunikacją marketingową jako Członek Zarządu ds. sprzedaży. Ukończył szwajcarską Politechnikę Federalną w Lozannie i Zurichu.

image
Bożena Leśniewska
Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego
Pokaż
image
Bożena Leśniewska
Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego
Bożena Leśniewska (ur. 1965), Wiceprezes Zarządu. Odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions oraz BlueSoft. Od ponad dwudziestu lat zawodowo związana z zarządzaniem i branżą technologiczną. Konsekwentnie przechodziła przez kolejne szczeble kariery, zaczynając od stanowiska przedstawiciela handlowego (DHL), przez kierownika i dyrektora regionalnego (Polkomtel), dyrektora departamentów w centralach firm (Polkomtel, PTK Centertel Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A.), dyrektora wykonawczego, po stanowisko Członka Zarządu w Orange Polska. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, APP w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz AMP na INSEAD. Sprawuje funkcje członka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stowarzyszenia Professional Women Network oraz Prezeski Stowarzyszenia LiderShe. Aktywna mentorka w programach mentoringowych, m.in. Fundacji Vital Voices i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
image
Witold Drożdż
Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych
Pokaż
image
Witold Drożdż
Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych

Witold Drożdż (ur. 1974), od 2012 roku w Orange Polska, w tym od 2012 do listopada 2018 Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych, od listopada 2018 Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych. W latach 2010-2012, Wiceprezes Zarządu, a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. W latach 2007-2010, był Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnym za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne, a także przewodniczącym rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa” oraz członkiem rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej.

Jest laureatem nagród: Info-Star (2009), INFOSTAT (2009) i Ambasador Gospodarki Elektronicznej (2008). Zasiada w Radzie Fundacji Orange oraz Radzie Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz Stanford Executive Program na Uniwersytecie Stanforda.

image
Jolanta Dudek
Członek Zarządu ds. Doświadczeń Klientów
Pokaż
image
Jolanta Dudek
Członek Zarządu ds. Doświadczeń Klientów
Jolanta Dudek (ur. 1964), od 2015 roku pełni funkcję Członka Zarządu Orange Polska odpowiedzialnego za obszar Doświadczeń Klientów. Karierę w branży telekomunikacyjnej rozpoczęła w 2000 roku w PTK Centertel na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem obsługą klientów Indywidualnych. W latach 2004-2010 pełniła funkcję Dyrektora Obsługi Klientów Biznesowych sieci komórkowej Orange. W październiku 2010 roku objęła stanowisko Dyrektora Obsługi Klientów Biznesowych w Orange Customer Service. Od listopada 2013 roku była Dyrektorem Wykonawczym ds. Obsługi Klientów w Orange Polska. Do czasu włączenia obszaru Obsługi Klienta do struktur Orange Polska pełniła funkcję Prezesa Zarządu Orange Customer Service (do roku 2016). Od 2014 odpowiada za obszar Doświadczeń i Relacji z Klientami Orange Polska.

Jolanta Dudek ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Gospodarką Europejską, uzyskując dyplom francuskiej Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) oraz Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Jest również absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa (2013) i Szkoły Mentorów (2015) przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada doświadczenie jako Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 2002 oraz jako Koordynator COPC® Customer Operations Performance Center.

image
Piotr Tadeusz Jaworski
Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii
Pokaż
image
Piotr Tadeusz Jaworski
Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii

Piotr Tadeusz Jaworski (ur. 1961), od listopada 2018 roku Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii. Od września 2016 roku był Dyrektorem Wykonawczym ds. Sieci i Technologii w Orange Polska. Członek Komitetu Operacyjnego Ekspertów Sieci Orange. Przewodniczący Rady Nadzorczej TP Teltech oraz NetWorkS!

Od 1991 roku związany z Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska), gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Techniki Zakładu Telekomunikacji w Białymstoku, a później, w centrali TP; Dyrektora Departamentu Kontaktów z Klientami Biznesowymi i Regionalnego Dyrektora Wykonawczego (Region Południe i Centrum). W latach 2007-2013 zajmował stanowisko Dyrektora Technicznej Obsługi Klienta, a następnie, do 2016 roku, Dyrektora Dostarczania i Serwisu Usług, odpowiadając za procesy technicznego dostarczania i utrzymania usług dla klientów Orange Polska i operatorów alternatywnych, realizację inwestycji sieciowych (w tym projektu VHBB-FTTH) oraz utrzymanie sieci aktywnej. W latach 2007-2020 Członek Komisji ds. Etyki Orange Polska. Lider wielu projektów z zakresu budowania i poprawy doświadczeń klientów. Od lat zaangażowany w działalność charytatywną.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow.

image
Jacek Kowalski
Członek Zarządu ds. Human Capital
Pokaż
image
Jacek Kowalski
Członek Zarządu ds. Human Capital
Jacek Kowalski (ur. 1964) od stycznia 2011 r. na stanowisku Członka Zarządu ds. Human Capital w Orange Polska. Wcześniej, od 2009 roku Dyrektor Wykonawczy Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska) ds. Zasobów Ludzkich. Związany z firmą od ponad 10 lat. Swoją karierę w Grupie rozpoczynał w 2001 w PTK Centertel na stanowisku Menedżera Human Resources dla Sprzedaży i Marketingu. Od 2005 r. był Dyrektorem Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników. Wcześniej Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Kadr w Infor Training (Grupa Wydawnicza Infor) oraz Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odpowiedzialny za wdrażanie programów szkoleniowych wspierających rozwój edukacji w Polsce.

W 1989 roku ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz, w roku 1996, Studia Podyplomowe Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi również na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

image
Jacek Kunicki
Członek Zarządu ds. Finansów
Pokaż
image
Jacek Kunicki
Członek Zarządu ds. Finansów
Jacek Kunicki (ur. 1979) jest związany z Orange Polska od 2003 r. W tym czasie pełnił różne funkcje menedżerskie o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym funkcję Dyrektora Relacji Inwestorskich w latach 2010-2014 oraz Dyrektora Kontrolingu Grupy Orange Polska od roku 2014. Od 31 marca 2020 r. Jacek Kunicki pełnił funkcję CFO jako Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów.

Jacek Kunicki zasiada w radach nadzorczych spółek Networks! oraz Teltech, wchodzących w skład Grupy Orange Polska. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował w finansach operatora telekomunikacyjnego Energis Polska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł MBA z Oxford Brookes University.

image
Maciej Nowohoński
Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości
Pokaż
image
Maciej Nowohoński
Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości
Maciej Nowohoński (ur. 1973) z Orange Polska związany jest od 2003 roku. Pełnił różne role o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów. W tym, w szczególności funkcję Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014 i Członka Zarządu Orange Polska ds. Finansów od marca 2014 do marca 2020.

W latach 2010-2011 Maciej zajmował także stanowisko Członka Zarządu w spółce Emitel, natomiast w latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel. Maciej zasiada też w radach nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business Consulting.

Jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoły biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką, a w szczególności bada sprawozdania finansowe, zatwierdza roczne i wieloletnie plany ekonomiczno-finansowe bada sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie Orane Polska. System ten umożliwia zarządzanie ryzykami, które mogą mieć wpływ na niezrealizowanie celów biznesowych, oraz w istotnym stopniu zabezpiecza Spółkę przed poważnymi nieprawidłowościami w sprawozdawczości i stratami.

Rada Nadzorcza Orange Polska składa się obecnie z 14 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie (a w wyjątkowych przypadkach przez Radę Nadzorczą). Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Regulamin Rady Nadzorczej

Od dnia 20 października 2020 roku skład Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. jest następujący:

image
Maciej Witucki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pokaż
image
Maciej Witucki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Maciej Witucki (ur. w 1967 r.) ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Odbył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale Paris (Francja). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku Cetelem (Grupa Paribas) – najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 roku pracował jako Członek Zarządu, a od 2005 roku jako Prezes Zarządu Lukas Bank (grupa Credit Agricole).

W 2006 roku dołączył do Grupy Orange: w latach 2006-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a 19 września 2013 roku objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska. Od stycznia 2016 do lutego 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Work Service S.A. a od maja 2019 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zasiada w radzie nadzorczej AXA Polska S.A. Od 2010 do 2017 roku był Prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP). Jest Członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, Członkiem Zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka oraz Prezydentem Konfederacji Lewiatan.

image
Ramon Fernandez
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pokaż
image
Ramon Fernandez
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ramon Fernandez rozpoczął pracę w Grupie Orange w dniu 1 września 2014 roku, obejmując stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Finansów i Strategii Grupy.

Pan Fernandez, urodzony w 1967 roku, ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (1988) oraz Krajową Szkołę Administracji (1993).

Po studiach podjął pracę we francuskiej Dyrekcji Skarbu. Przez dwa lata (1997-1999) przebywał w Waszyngtonie, pracując dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po powrocie do Dyrekcji Skarbu, pełnił w niej wysokie funkcje: Dyrektora Departamentu Energii, Telekomunikacji i Surowców (do 2001 roku), a następnie Dyrektora Departamentu Kas Oszczędnościowych i Rynków Finansowych (w latach 2001-2002). Od 2003 do 2007 roku, piastował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansów Międzynarodowych i Rozwoju oraz Wiceprezesa Klubu Paryskiego.

Był również doradcą Ministra Gospodarki, Finansów i Przemysłu (2002-2003) oraz Prezydenta Republiki (2007-2008). W 2008 roku, objął na rok stanowisko Dyrektora Gabinetu Ministra Pracy, Polityki Społecznej, Rodziny i Solidarności.

Bezpośrednio przed przejściem do Grupy Orange był Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji Skarbu (od 2009 roku), a jednocześnie Prezesem Agencji Skarbu Państwa (Agence France Trésor – AFT) oraz Prezesem Klubu Paryskiego. Wielokrotnie reprezentował Francję w Radach Gubernatorów Banku Światowego i Afrykańskiego Banku Rozwoju. Zasiadał także w Radach Dyrektorów spółek GDF Suez i CNP Assurances oraz Komisji Nadzoru Kasy Depozytowej (Caisse des Dépôts). Ramon Fernandez jest kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 października 2014 roku.

image
Marc Ricau
Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytowego i Komitetu ds. Wynagrodzeń
Pokaż
image
Marc Ricau
Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytowego i Komitetu ds. Wynagrodzeń
Pan Marc Ricau (ur. w 1960 r.) pracuje w Grupie France Telecom Orange od 1986 roku. Ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (IEP) oraz Krajową Wyższą Szkołę Poczty i Telekomunikacji (ENSPTT). Uzyskał dyplom studiów magisterskich w zakresie metod statystycznych i programistycznych. W branży telekomunikacyjnej piastował różne stanowiska zarówno za granicą (dyrektor naczelny FCR w Meksyku), jak i we Francji – głównie w działach sprzedaży i obsługi klienta, ale także finansów i zarządzania sieciami.

W 2009 roku, rozpoczął pracę w Orange AMEA (strukturze obejmującej zakresem działania Afrykę, Bliski Wschód i Azję), jako Wiceprezes Strefy AMEA ds. Krajów i Partnerstwa w tym regionie i był członkiem rad nadzorczych kilku spółek zależnych Grupy w Afryce (Orange Mali, Orange Guinea, Orange Niger, Orange Bissau oraz Sonatel Multimedia) do początku 2013 roku. Pan Ricau odpowiadał także za realizację projektów i rozwój nowych obszarów działalności, skoncentrowanych głównie na poprawie codziennego życia ludzi w rozwijających się krajach Afryki. Projekty te dotyczą między innymi rozwoju usług telekomunikacyjnych w rolnictwie, zdrowiu, edukacji i przedsiębiorstwach.

W październiku 2012 roku, Marc Ricau rozpoczął pracę jako wiceprezes zespołu Orange Europa, w którym odpowiada za działalność operacyjną Grupy w Polsce. Jednocześnie został powołany na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. oraz w skład komitetów: audytowego i wynagrodzeń. W lipcu 2015 roku, został także powołany na członka rady dyrektorów w Orange Slovensko s.a.. Marc jest obecnie odpowiedzialny za wsparcie operacji w Polsce i na Słowacji w ramach zespołu Orange Europa.

image
John Russell Houlden
Niezależny członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
Pokaż
image
John Russell Houlden
Niezależny członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
Pan John Russell Houlden (ur. 1959) ukończył z wyróżnieniem Warwick Business School, a także studia menedżerskie w INSEAD, Stanford i London Business School. Jest członkiem Instytutu Rachunkowości Zarządczej (Chartered Institute of Management Accountants – CIMA), Dyplomowanym Globalnym Księgowym Zarządczym (Chartered Global Management Accountant – CGMA) oraz członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (Association of Corporate Treasurers – ACT). Został uhonorowany nagrodą dla „Najlepszego dyrektora finansowego spółki giełdowej w Anglii Północno-Zachodniej” (w latach 2013 i 2014), wspólną nagrodą za „Budowanie Zaufania Publicznego” w kategorii „Wybitnych osiągnięć w zakresie sprawozdawczości” (2015) oraz nagrodą „Finanse dla Przyszłości” w kategorii „Promowanie podejścia zintegrowanego” (2016).

W latach 1980-1991, zajmował kolejno coraz wyższe stanowiska związane z audytem, doradztwem zarządczym, rachunkowością finansową, rachunkowością kosztów, rachunkowością zarządczą, kontrolingiem, sprawozdawczością korporacyjną, zarządzaniem skarbowym i finansami korporacyjnymi w firmach ICI oraz Spicer & Oppenheim (obecnie część Deloitte). Między 1991 a 2002 rokiem był Dyrektorem Finansowym ICI Japan (z siedzibą w Tokio), ICI Polyurethanes (z siedzibą w Brukseli), a także BT Networks & Information Services oraz BT Wholesale (obie z siedzibą w Londynie). Po 2002 roku piastował stanowiska Dyrektora Finansowego Lovells (wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej, obecnie Hogan Lovells), a także Członka Zarządu ds. finansów w firmach Telecom New Zealand (notowanej na giełdach NZX, ASX i NYSE) oraz United Utilities (notowanej na giełdzie FTSE).

Poza działalnością w biznesie, był członkiem Rady Doradczej Warwick Business School oraz zasiadał w Zespole ds. Rynków Ekosystemowych przy rządzie brytyjskim. Obecnie jest członkiem Komitetu Głównego oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Sprawozdawczości Finansowej „Grupy 100” – reprezentującej firmy FTSE 100 wobec Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, brytyjskiej Rady Sprawozdawczości Finansowej oraz innych organów regulacyjnych.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 10 kwietnia 2014 roku.

image
Maria Pasło-Wiśniewska
Niezależny członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytowego, Członek Komitetu ds. Strategii
Pokaż
image
Maria Pasło-Wiśniewska
Niezależny członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytowego, Członek Komitetu ds. Strategii
Maria Pasło-Wiśniewska (ur. 1959), dr socjologii, ekonomistka, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern w Chicago. Karierę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim. W latach 1988-1996 pracowała w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, osiągając stanowisko wiceprezesa zarządu. W 1997 roku była prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych „SKARBIEC”. W latach 1998-2003, jako prezes zarządu banku Pekao S.A., przeprowadziła fuzję czterech banków Grupy Pekao S.A., a następnie prywatyzację i restrukturyzację banku (w wyniku transformacji powstał największy pod względem zgromadzonych kapitałów i jeden z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej). W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prezesa zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV w Amsterdamie, która w wyniku przekształceń stała się czwartą firmą w Europie pod względem ilości zarządzanych aptek. Pełniła także szereg innych funkcji, m.in., przewodniczącej rad nadzorczych Allianz Bank Polska S.A. (2008-2011) i DOZ S.A. (2008-2012), niewykonawczego członka rady dyrektorów UAB NFG (2010-2012). W latach 2005-2007 posłanka na Sejm RP V Kadencji. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Konfederacji Lewiatan, największej organizacji pracodawców prywatnych w Polsce oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Instytutu „Artes Liberales”, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada socjologię przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 kwietnia 2015 roku.

image
Jean-Marc Vignolles
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
Pokaż
image
Jean-Marc Vignolles
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
Jean-Marc Vignolles (ur. 1953) został mianowany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego Orange na Europę (z wyłączeniem Francji i Hiszpanii) oraz jest Członkiem Komitetu Zarządzania Grupą Orange od maja 2018 r.

Od marca 2016 r. Jean-Marc Vignolles pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Operacyjnego w Orange Middle East and Africa (OMEA) Holding – zarządza firmą i nadzoruje efektywność operacyjną w regionie Środkowego Wschodu i Afryki. Jest też Członkiem Rady Dyrektorów kilku firm w Grupie Orange w różnych krajach Europy, Środkowego Wschodu i Afryki. W latach 2017-2015 Jean-Marc Vignolles był Prezesem Zarządu Orange Hiszpania, która pod jego przewodnictwem i w wyniku przejęcia firmy Jazztel w roku 2015 osiągnęła drugą pozycję na rynku hiszpańskim. Wcześniej, Jean-Marc Vignolles był Dyrektorem Operacyjnym (2001-2004) i Prezesem Zarządu (2004-2007) PTK Centertel sp. z o.o., a także Członkiem Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. (2004-2007) – obecnie obie spółki działają jako Orange Polska S.A. Jean-Marc Vignolles rozpoczął karierę zawodową w 1983 r. we France Telecom, gdzie zajmował kluczowe stanowiska w tym Wiceprezesa na region Europy Środkowej i Wschodniej w Dyrekcji Rozwoju Międzynarodowego (1994-2000), Key Account Managera w Dyrekcji Kluczowych Klientów France Telecom i w Szefa Dyrekcji IT (1983-1990). Jean-Marc Vignolles otrzymał certyfikat Agrégation d’anglais w 1977. Jest absolwentem Ecole Normale Superieure (1973) i Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (1976).

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 20 kwietnia 2019 roku.

image
Henryka Bochniarz
Niezależny członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Strategii
Pokaż
image
Henryka Bochniarz
Niezależny członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Strategii
Pani Henryka Bochniarz (ur. 1947) w 1971 roku ukończyła magisterskie studia ekonomiczne na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa (SGH). Następnie uzyskała stopień doktora ekonomii w Instytucie Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego (IKC), została także certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Otrzymała stypendium Fulbrighta i spędziła dwa lata prowadząc badania naukowe i wykładając na University of Minnesota (1985-87). W 1991 roku pełniła funkcję ministra przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 2005 roku startowała w wyborach prezydenckich.

Współfundatorka Nagrody Literackiej „Nike” dla najlepszej książki roku w latach 1997-2003. Wiceprezes Fundacji Sztuki im. Stanisława Witkiewicza wspierającej Teatr Witkacego w Zakopanem. Utworzyła Fundację Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich Organizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Orędownicza zwiększenia roli kobiet z życiu publicznym i biznesie. Współtwórczyni Kongresu Kobiet. Laureatka Nagrody Kisiela za niezależność myślenia i przedsiębiorczość oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działanie ponad podziałami politycznymi. Udekorowana Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz japońskim Orderem Wschodzącego Słońca (Złota i Srebrna Gwiazda).

Od stycznia 1999 do czerwca 2019 roku pełniła funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, największej organizacji zrzeszającej prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Europie. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. W latach 2006-2014 była prezesem Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 12 kwietnia 2012 roku.

image
Thierry Bonhomme
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Strategii
Pokaż
image
Thierry Bonhomme
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Strategii
Thierry Bonhomme (ur. 1956) został mianowany na Prezesa Zarządu Orange Business Services w maju 2013 r., a począwszy od 1-ego marca 2016 r. pełni również funkcję Zastępcy Prezesa Orange. Odpowiada za kwestie związane z rozwojem usług dla rynku biznesowego w Grupie Orange we Francji i na rynkach zagranicznych. Jest on także promotorem nowej wizji Orange dot. wsparcia cyfrowej transformacji rynku biznesowego. Thierry Bonhomme przepracował ponad 30 lat w Grupie Orange pełniąc różne kierownicze role. Zanim objął obecne stanowisko, pełnił funkcję Wiceprezesa Wykonawczego ds. Sieci, Klientów-Operatorów oraz Badań i Rozwoju, a także odpowiadał za obszar Badań i Rozwoju w Grupie Orange. Wcześniej był także odpowiedzialny za kanał sprzedaży do rynku biznesowego w Grupie Orange we Francji. Pan Bonhomme wrócił do Grupy France Telecom w roku 1990 jako Dyrektor Zarządzania Technicznego w regionach Grenoble i Marsylii po dwóch latach przerwy, podczas której związany był zawodowo z firmą Idate. Jego pierwsza rola w Orange związana była z obszarem sieci, transmisji i komutacji. Thierry Bonhomme ukończył studia inżynierskie na Politechnice oraz w Państwowej Wyższej Szkole Telekomunikacji w Paryżu.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska w latach 2010 – 2013 oraz od 20 kwietnia 2018 roku.

image
Eric Debroeck
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Strategii
Pokaż
image
Eric Debroeck
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Strategii
Pan Eric Debroeck (ur. w 1958 r.) od połowy 2004 roku pełni funkcję Starszego Wiceprezesa ds. regulacyjnych w Grupie France Telecom – Orange. W latach 2000-2004 był Dyrektorem Działu Krajowych Usług Sieciowych – jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za usługi hurtowe dla alternatywnych operatorów krajowych. Wcześniej zajmował różne stanowiska kierownicze w spółce France Telecom, w obszarach strategii korporacyjnej oraz zagadnień regulacyjnych na poziomie francuskim i europejskim. Pan Eric Debroeck jest absolwentem Politechniki Paryskiej oraz francuskiej Krajowej Wyższej Szkoły Telekomunikacji (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications).

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 11 kwietnia 2013 roku.

image
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
Członek Rady Nadzorczej
Pokaż
image
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
Członek Rady Nadzorczej
Pani Mari-Noëlle Jégo-Laveissière (ur. w 1968 r.) od 1 września 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Orange SA ds. Europy (z wyłączeniem Francji). W skład Komitetu Wykonawczego Grupy Orange weszła w 2014 roku jako Wiceprezes ds. technologii i innowacji globalnych

Z Grupą France Telecom związała się w 1996 roku. Od tego czasu zajmowała różne stanowiska kierownicze: Starszej Wiceprezes International & Backbone Network Factory, Starszej Wiceprezes ds. badań i rozwoju, Wiceprezes ds. marketingu krajowego w Orange France oraz Dyrektora regionu francuskiego, w którym kierowała działami technicznymi i komercyjnymi dla rynku konsumenckiego i biznesowego.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière ukończyła studia inżynierskie w Ecole des Mines w Paryżu, a następnie studia podyplomowe z chemii kwantowej na Uniwersytecie Paryskim XI – Waterloo i École Normale Supérieure w Paryżu, uzyskując stopień doktora. Zasiada w zarządach spółek Engie i Valeo. Działa w fundacji Médecins du Monde (Lekarze Świata). Jest także przewodniczącą Rady Szkoły Télécom ParisTech.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 20 października 2020 roku.

image
Michał Kleiber
Niezależny członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
Pokaż
image
Michał Kleiber
Niezależny członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
Pan Profesor Michał Kleiber (ur. w 1946 r.) jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w zakresie informatyki, nauki o materiałach, prognozowania rozwoju oraz innowacyjności gospodarki. W latach 2007 – 2015 był prezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006 – 2010 doradcą Prezydenta RP, w latach 2001 – 2005 ministrem Nauki i Informatyzacji w rządzie RP, w latach 1996-2001 dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym obecnie kieruje Zakładem Metod Komputerowych.

Przez ponad 10 lat prowadził badania i wykłady na uczelniach w Niemczech, USA, Japonii i w Hong Kongu. Doktor honoris causa uczelni w pięciu krajach Europy. Redaktor naczelny kwartalnika Archives of Computational Methods in Engineering (Springer), najczęściej na świecie cytowanego czasopisma w swojej dziedzinie. Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezes Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, przewodniczący Komitetu Prognoz PAN, członek Austriackiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea. Były członek senatu Narodowej Akademii Nauk RFN. Były członek Europejskiej Rady Badań oraz zespołu doradców Komisarza UE ds. Badań i Innowacji. W latach 2008-2010 koordynator Narodowego Programu Foresight – Polska 2020, w latach 2008-2014 wiceprzewodniczący Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, organu doradczego Ministra Gospodarki. Od roku 2012 członek zespołu przygotowującego dla Komisji Europejskiej dokument pt. Nowa Narracja dla Europy, w roku 2015 mianowany unijnym Ambasadorem tej inicjatywy. Kawaler Orderu Orła Białego. Laureat wysokich odznaczeń państwowych przyznanych mu we Francji, Japonii, Belgii i Grecji, a także nagrody Trójkąta Weimarskiego i tytułu Ambasadora Gospodarki Elektronicznej przyznanego przez Związek Banków Polskich.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 12 kwietnia 2016 roku.

image
Patrice Lambert - de Diesbach
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Strategii
Pokaż
image
Patrice Lambert - de Diesbach
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Strategii
Patrice Lambert – de Diesbach (ur. w 1956 r.) jest członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAF) oraz absolwentem Conservatoire National des Arts et Métiers (finanse), IEP Paris (nauki polityczne) oraz Uniwersytetu Paryż X – Nanterre (ekonomia i ekonometria).

Od października 2011 roku, Patrice Lambert – de Diesbach jest Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Orange. Uprzednio (od kwietnia 2010 roku), był Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w koncernie Carrefour. Przedtem pracował jako Dyrektor Działu Badawczego w CM-CIC Securities, a wcześniej, przez 18 lat, jako analityk finansowy zajmował się wieloma branżami przemysłu dla różnych biur maklerskich, m.in. CM-CIC Securities, Exane BNP Paribas, UBS Warburg, Deutsche Bank oraz HSBC James Capel. Karierę zawodową rozpoczynał jako rewident księgowy w Mazars i KPMG.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Strategii Orange Belgium oraz Członkiem Zarządu Francuskiego Stowarzyszenia Relacji Inwestorskich (CLIFF). W przeszłości, piastował funkcję Członka Zarządu Confrontations Europe oraz SFAF.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 13 lipca 2016 roku.

image
Monika Nachyła
Niezależny członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytowego i Komitetu ds. Strategii
Pokaż
image
Monika Nachyła
Niezależny członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytowego i Komitetu ds. Strategii
Monika Nachyła (ur. 1968 r.), niezależny członek rad nadzorczych, z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem na stanowiskach managerskich w dziedzinach private equity, relacji inwestorskich, bankowości, operacyjnego zarządzania finansami i budowania strategii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Posiada także dyplomy studiów podyplomowych w zakresie psychologii społecznej i rolnictwa.

Karierę zawodową rozpoczynała jako audytor w firmach Artur Andersen w Warszawie i Salustro Reydel w Paryżu. W latach 1995-2000 pracowała jako dyrektor finansowy w firmie Sanofi-Synthelabo, wnosząc znaczący wkład w jej rozwój jako jednego z głównych graczy na polskim rynku farmaceutycznym. W latach 2000-2011 działała w sektorze private equity. W funduszu Innova Capital jako Vice President Portfolio & Fund Operations zajmowała się nadzorem nad spółkami portfelowymi funduszu. Następnie w funduszu Enterprise Investors jako Partner d/s Investor Relations odpowiadała za gromadzenie nowych funduszy i relacje z inwestorami. W 2011 roku została powołana do rady nadzorczej jednego z czołowych polskich banków BGŻ (właściciel Rabobank, obecnie BNP Paribas) jako niezależny członek Rady Nadzorczej i jej komitetu audytu. W latach 2013 – 2015 pełniła funkcję Wiceprezesa Banku BGŻ, członka zarządu odpowiedzialnego za obszar strategii i rozwoju, oraz strategicznego obszaru działalności banku – rolnictwa. Od maja 2017 r. jest Partnerem w Abris Capital Partners, firmie zarządzającej funduszami Private equity w Europie Centralnej, gdzie odpowiada między innymi za działania związane z Investor Relations, Public Relations, ESG (standardy odpowiedzialnego biznesu) oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Jest też członkiem Komitetu Zarządzającego. W ostatnich latach, pełniła także funkcję niezależnego członka rad nadzorczych (BGŻ BNP Paribas, Allianz Polska, Euler Hermes Polska, Mykogen), koncentrując się na monitorowaniu kluczowych parametrów efektywności, budowaniu wartości dla akcjonariuszy i coaching’u członków zarządu. W ramach działalności dla Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Corporate Governance oraz była członkiem grupy zadaniowej ds. Relacji Inwestorskich.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 24 kwietnia 2019 roku.

image
Jean-Michel Thibaud
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytowego
Pokaż
image
Jean-Michel Thibaud
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytowego
ean-Michel Thibaud (ur. 1969 r.), Zastępca Członka Zarządu ds. Finansów w Grupie Orange, odpowiedzialny za kontroling.

Jest absolwentem Centrale-Supélec, renomowanej międzynarodowej instytucji szkolnictwa wyższego i badań naukowych, oraz absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu.

Rozpoczynał karierę zawodową pracując przez 7 lat w bankowości, w obszarze obsługi eksportu, instrumentów strukturyzowanych i project finance. Dołączył do Grupy Orange w 2001 roku jako menedżer, a następnie dyrektor działu project finance. W latach 2008-2012, piastował stanowisko Skarbnika Grupy Orange, zajmując się pozyskiwaniem finansowania dłużnego (obligacje, finansowanie projektów oraz korporacyjne i strukturyzowane), relacjami z agencjami ratingowymi i rynkami kapitałowymi, a także zarządzaniem środkami pieniężnymi i finansowaniem klientów. W latach 2013-2019, pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansów i Starszego Wiceprezesa ds. Strategii, Transformacji i Usług Ogólnych w spółce Orange Business Services. Orange Business Services to światowy dostawca usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla dużych korporacji, zatrudniający 25 tys. pracowników i osiągający przychody na poziomie 7,3 mld EUR. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Jean-Michel Thibaud nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 24 kwietnia 2019 roku.

W skład Rady Nadzorczej Orange Polska wchodzi pięciu członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, Monika Nachyła, prof. Michał Kleiber i dr Maria Pasło-Wiśniewska.

Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Komitety RN
Akcjonariusze
Udział w kapitale zakładowym (%)
Liczba posiadanych akcji (w szt.)*

* 1 akcja = 1 głos na posiedzeniu WZA

Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, przez przedstawiciela lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podana taka możliwość. Obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z rekomendacjami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane z wykorzystaniem sieci internet, a zapis przebiegu obrad w formie wideo, zamieszczony jest na tej stronie.

Tutaj możesz pobrać Regulamin Walnego Zgromadzenia
Materiały związane z Walnymi Zgromadzeniami

Ład korporacyjny w Orange Polska
Dobre praktyki
Stosujemy dobre praktyki, aby umacniać transparentność naszej spółki, poprawiać jakość komunikacji z dotychczasowymi i nowymi inwestorami a także umacniać ochronę praw akcjonariuszy, także w materiach nie regulowanych przez prawo.
image
Raporty i oświadczenia
Od 1 stycznia 2016 roku Spółka Orange Polska S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Więcej informacji na temat ładu korporacyjnego GPW na stronie: corp-gov.gpw.pl

Co roku razem z raportem rocznym Spółka publikuje oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w danym roku

Raporty

Oświadczenia

image
Zarządzanie zgodnością (Compliance)
Orange Polska wprowadziła Program Zarządzania Zgodnością (Compliance), do którego głównych zadań należy identyfikacja zagrożeń, monitorowanie incydentów oraz inicjowanie i podejmowanie działań naprawczych, mających na celu zapobieganie potencjalnym negatywnym skutkom nieprzestrzegania przez organizację przepisów prawa, dobrych praktyk i standardów rynkowych.

image
Kodeks Etyki Orange Polska
Kodeks Etyki funkcjonuje w Orange Polska od 2008 roku.

Kodeks oznacza dla nas:

1 zbiór norm i wartości mających podstawowe znaczenie dla naszej pracy, reputacji naszej firmy, a także relacji, jakie Orange Polska buduje z otoczeniem, które tworzą nasi akcjonariusze, klienci, pracownicy, dostawcy, konkurenci a także środowisko, w którym funkcjonujemy,

2 postawy i zachowania najbardziej oczekiwane i cenione przez naszych klientów, akcjonariuszy, partnerów biznesowych oraz lokalne społeczności,

3 zasady Kodeksu oparte zostały na fundamentalnych normach zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak również wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie zwalczania dyskryminacji i korupcji.

image
Indeks ESG GPW i indeks FTSE Russell ESG Ratings,
Akcje Orange Polska S.A. notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), są włączone do indeksu WIG-ESG od początku jego powstania w 2019 roku. Indeks WIG-ESG grupuje w swoim portfelu spółki z warszawskiego parkietu uznawane za odpowiedzialne społecznie tj. takie, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Wcześniej, akcje Orange Polska były włączone do indeksu RESPECT, grupującym w swoim portfelu spółki z warszawskiego parkietu najwyżej ocenione w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility). Indeks RESPECT był publikowany od 2009 do 2019 r.

Orange Polska S.A. notowany jest w globalnym Indeksie FTSE Russell ESG Ratings, który uwzględnia wyniki ESG (środowiskowe, społeczne i zarządcze) notowanych spółek.

image
Zarządzanie różnorodnością w OPL
W firmie przyjęliśmy Politykę Zarzadzania Różnorodnością, która obejmuje:

  • tworzenie środowiska pracy otwartego na różnorodne sposoby myślenia;
  • budowanie kultury organizacyjnej czerpiącej z różnorodności;
  • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do rozwoju;
  • wspieranie zaangażowania wszystkich pracowników;
  • podnoszenie jakości zarządzania ludźmi w firmie.

Za realizację polityki odpowiada Komitet ds. równości płci w miejscu pracy oraz różnorodności w Orange Polska.

Orange Polska posiada certyfikat Gender Equality European and International Standard, jest też sygnatariuszem i opiekunem Karty Różnorodności w Polsce.

Jednym z priorytetów Spółki jest zapewnienie równego dostępu kobiet i mężczyzn do stanowisk menedżerskich. Stawiamy sobie za cel zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach zarządczych a w zasadach rekrutacji i sukcesji przyjęliśmy standard zgłaszania kandydatów obu płci. Orange Polska prowadzi politykę powoływania w skład organów Spółki osób posiadających odpowiednie kompetencje, doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Orange Polska S.A.

 

image
Whistleblowing
Orange Polska przykłada dużą wagę do idei whistleblowing’u jako do narzędzia, które pozawala pracownikom bezpiecznie i w pełni anonimowo dzielić się swoimi uwagami i wątpliwościami dotyczącymi potencjalnych przestępstw i wykroczeń w firmie, a także przypadków ogólnie rozumianej nieuczciwości wśród pracowników. Przypadki takich nadużyć mogą być zgłaszane specjalnymi kanałami do tego przeznaczonymi, m.in. na skrzynkę pocztową Komisji ds. Etyki (zapytaj.etyka@orange.com). Takie rozwiązanie gwarantują pożądanym donosicielom poufność nadużyć zgłoszonych w dobrej wierze a także brak jakichkolwiek negatywnych skutków wynikających ze zgłoszenia.
image
Audytor
Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych Orange Polska i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Orange Polska jest Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa. z siedzibą w Warszawie (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa). W zakresie sprawozdania za I półrocze podlega ono przeglądowi przez audytora, natomiast w przypadku sprawozdania rocznego jest ono poddawane badaniu.

Tutaj znajdziesz zasady dotyczące zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

image
Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi
Orange Polska S.A. zamieszcza informacje o istotnych transakcjach (zgodnie z Art. 90i Ustawy z dnia  29  lipca  2005  r.  o  ofercie  publicznej  i  warunkach wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz o spółkach  publicznych)  w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Orange Polska (nota 30.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi) – patrz: Centrum wyników oraz w raportach bieżących – patrz: Wiadomości i raporty bieżące.
Skip to content