Centrum wyników
Przeglądaj raporty, prezentacje, pliki multimedialne i kluczowe wskaźniki operacyjne.
Wyniki Orange Polska
Raport bieżącySprawozdanie finansoweKPISlajdyWebcastTranskrypt
Kryzys związany z koronawirusem – pierwszy wpływ na działalność Orange Polska i nasza odpowiedź
Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2020
Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2020
Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2020
Raport bieżącySprawozdanie finansoweKPISlajdyWebcastTranskrypt
Prezentacja dotycząca wdrożenia MSSF 16
Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2019
Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2019
Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2019
Skonsolidowane wyniki roczne 2019
Jednostkowe wyniki roczne 2019
Raport bieżącySprawozdanie finansoweKPISlajdyWebcastTranskrypt
Prezentacja - zmiany w raportowaniu od 1 kw. 2018
Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2018
Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2018
Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2018
Skonsolidowane wyniki roczne 2018
Jednostkowe wyniki roczne 2018
Raport bieżącySprawozdanie finansoweKPISlajdyWebcastTranskrypt
Prezentacja - zmiany w raportowaniu od 1 kw. 2017
Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2017
Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2017
Orange Polska przedstawia „Orange.one”: nowy plan strategiczny tworzenia długoterminowej wartości
Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2017
Prezentacja Orange Polska – konferencja mBanku „Innovation Technology”
Skonsolidowane wyniki roczne 2017
Jednostkowe wyniki roczne 2017
Raport bieżącySprawozdanie finansoweKPISlajdyWebcastTranskrypt
Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2016
Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2016
Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2016
Skonsolidowane wyniki roczne 2016
Jednostkowe wyniki roczne 2016
Raport bieżącySprawozdanie finansoweKPISlajdyWebcastTranskrypt
Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2015
Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2015
Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2015
Skonsolidowane wyniki roczne 2015
Jednostkowe wyniki roczne 2015
Archiwum wyników
Raporty roczne
image
Raport zintegrowany 2019
image
Raport zintegrowany 2018
image
Raport zintegrowany 2017
image
Raport zintegrowany 2016
image
Raport zintegrowany 2015
image
Raport zintegrowany 2014
image
Raport zintegrowany 2013
image
Raport zintegrowany 2012
image
Raport zintegrowany 2011
image
Raport zintegrowany 2010
image
Raport zintegrowany 2009
image
Raport zintegrowany 2008
image
Raport zintegrowany 2007
image
Raport zintegrowany 2006
image
Raport zintegrowany 2005
Wybrane dane finansowe

Grupa Kapitałowa Orange Polska: Rachunek Zysków i Strat (wg. MSSF) (w mln złotych)

2019*2018**2017*2016*2015*
Skorygowane przychody11,40611,08711,29611,38111,538
Skorygowana EBITDA3,0062,8093,1043,0113,163
Skorygowana marża EBITDA26.4%25.3%27.5%26.5%27.4%
Skorygowane nakłady inwestycyjne2,1402,1142,2501,9332,001
% przychodów18,8%19,1%19,9%17%17,3%
Skorygowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej737411453111620

*Dane za lata 2016, 2017 i 2018 przedstawiono zgodnie ze standardem MSR 18.

** Dane porównywalne za 2018 rok.

*** Oba wskaźniki: skorygowana EBITDA (do 2018 roku) i EBITDAaL (od 2019 roku) to kluczowe miary rentowności operacyjnej stosowane przez Zarząd.

Biblioteka multimediów

Kryzys związany z koronawirusem – pierwszy wpływ na działalność Orange Polska i nasza odpowiedź

Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2020

WZA 2020

Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2020

Prezentacja dotycząca wdrożenia MSSF 16

Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2019

Annual General Meeting

Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2019

Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2019

Skonsolidowane wyniki roczne 2019

Prezentacja - zmiany w raportowaniu od 1 kw. 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2018

Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2018

Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2018

Skonsolidowane wyniki roczne 2018

Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2017

2017-04-19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2017

Orange Polska przedstawia „Orange.one”: nowy plan strategiczny tworzenia długoterminowej wartości

Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2017

Skonsolidowane wyniki roczne 2017

Orange Polska WZA 2016-04-12

Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2016

Orange Polska EGM 2016-07-21 PL

Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2016

Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2016

Skonsolidowane wyniki roczne 2016

Orange Polska WZA 2015-04-09

Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2015

Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2015

Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2015

Skonsolidowane wyniki roczne 2015

Archiwum multimediów
Skip to content